Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Gruppbostäder

Gruppbostäder

Kommunen har två gruppbostäder för funktionsnedsatta; Älven och Renen.

Älven och Renen

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

I gruppbostäderna finns ett mindre antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gemensamhetslokalerna ger möjlighet till samvaro och aktiviteter för de boende men fungerar också som samlingsplats för personalen.

Kommunstyrelsen har, i nivå till och med sjuksköterska, hälso- och sjukvårdsansvar för dem som bor i gruppbostad. 

Test - MIRROR-web01