Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag

För att kunna bo kvar hemma trots ett funktionshinder kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att underlätta den funktionshindrades dagliga liv i bostaden.

Tekniska avdelningen ansvarar för handläggningen av bidraget.

Vem får bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt.

För anpassning av lägenheter, eller om någon annan äger ditt hus, krävs att fastighetsägaren lämnar sitt skriftliga medgivande.

Varför får man bidrag?

Bidrag lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner  som finns i, och i anslutning till, bostaden.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Behovet av anpassningsåtgärder ska vara långvarigt eller bestående och styrkas genom intyg av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01