Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Rådgivning

Rådgivning

Ibland kan föräldrar, samlevande eller separerade, ha behov av rådgivande eller stöttande samtal kring relationen eller samarbete i fråga om barnen. Då kan man vända sig till familjerätten för familjerådgivning eller samarbetssamtal. 

Familjerådgivning

Man kan ha behov av rådgivning i sina familjerelationer av olika skäl. Det kan handla om problem mellan partners eller svårigheter med rollen som förälder eller styvförälder. Du/Ni kan söka familjerådgivning:

  • när ni vill förändra förhållandet som ni lever i
  • när ni ofta grälar
  • när ni har svårt att prata med varandra
  • när ni funderar på att skiljas
  • när ni har separerat och det ofta blir bråk om barnen eller
  • när ni behöver hjälp att bearbeta separationen

Det kan vara ett eller flera samtal om 1-2 timmar. Du/Ni har rätt att vara anonyma om ni så önskar. Familjerådgivaren har förstärkt tystnadsplikt.

Överkalix kommun tillhandahåller familjerådgivning för kommunens medborgare av företaget HR Coaching Norr. Samtalen äger rum antingen i Kalix eller i Haparanda. Samtalen är kostnadsfria.

Är ni intresserade av familjerådgivning? Ring HR Coaching Norr direkt, eller vänd er till individ- och familjeomsorgen.

Samarbetssamtal

Ni föräldrar som i samband med, efter en separation, eller som inte levt tillsammans vill diskutera olika frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för era barn, kan vända er till individ- och familjeomsorgen. Där kan ni som föräldrar gå i samarbetssamtal under sakkunnig ledning som en hjälp för att finna samförståndslösningar kring barnet/barnen. Fokus i samtalen är barnens behov, nutid och framtid. Tingsrätten kan ibland i tvister om vårdnad, boende och/eller umgänge hänvisa föräldrar till samarbetssamtal.

Samarbetssamtal har inte som syfte att bearbeta parrelationen eller att söka vem som har gjort rätt eller fel. Utan målet är att föräldrar ska finna samförståndslösningar rörande barnet, få en bättre förståelse för varandras synpunkter och kunna hantera inbördes konflikter på ett sätt så dessa inte går ut över barnet. Några frågor som kan vara bra att fundera över inför ett samarbetssamtal kan vara;

  • Vad vill jag förändra?
  • Vad är mitt ansvar?
  • Vilken är den bästa lösningen för vårt barn?

En svårighet vid samarbetssamtal kan vara om det förekommit hot eller våld mellan föräldrarna. Det är fortfarande möjligt att genomföra samtal, men kanske i en annan form.

Hur går det till?

Vid samtalen träffas ni föräldrar tillsammans med en eller två samtalsledare som försöker lotsa er fram i diskussioner om vad som är bra för barnen. Syftet med samtalen är att ni föräldrar ska nå en överenskommelse där barnens behov blir tillgodosedda och respekterade. Om föräldrar och samtalsledare finner det lämpligt kan även barnen komma till tals vid samarbetssamtal. 

Vanligtvis brukar samtalsserierna omfatta tre till fem tillfällen, ungefär en timme per tillfälle. Om föräldrarna även behöver samtal kring deras relation, så kan detta ske genom familjerådgivningen. Samarbetssamtal kan avslutas med att man gör en överenskommelse eller tecknar juridiskt bindande avtal. Det är föräldrarna som fattar besluten men avtalen skall godkännas av socialnämnden.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Den förälder som bokar tid för samtal bjuder även in den andra föräldern då samarbetssamtal förutsätter att ni båda vill delta.

Individ- och familjeomsorgens service är avgiftsfri för er. Sekretess råder. Samarbetssamtal registreras eller journalförs inte. Detta sker endast efter uppdrag från tingsrätten. 

Test - MIRROR-web01