Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föräldragrupp

Föräldragrupp

Vill du minska på konflikter och bråk med ditt barn? Nu har du möjlighet att delta i Komet – ett program som syftar till att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn.

KOMET står för KOmmunikatiosMETod och består av samtalsträffar som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år och 12-18 år.   

Målet med samtalsträffarna är att ge er föräldrar verktyg som medför att det blir färre bråk och konflikter samt en bättre relation med barnet. Tanken är att det är den vuxne som i första hand ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska.

Innehållet på varje träff

Vid varje träff får föräldrarna lära sig nya färdigheter som man sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma får man även ett skriftligt material. När gruppen träffas igen så går man gemensamt igenom hur det går, vad som börjar fungera bra och hjälps åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått. Träffarna består av olika moment; Tid tillsammans, kommunikation, problemlösning samt regler

Vad kostar det?

Deltagande är kostnadsfritt.

Vad säger forskningen?

Komet för yngre barn (3-11 år) har funnits flera år. Den här typen av föräldraträning har gett goda resultat i utländska utvärderingar. Den svenska forskningen bekräftar de goda resultaten utomlands, man ser en minskning av bråk- och trotsbeteenden med mellan 35 och 50 procent hos dem som fått utbildningen.

Av föräldrarna som gått Komet 12-18 anser 95 % av föräldrarna att kursen hjälpt deras ungdomar, och 97 % av föräldrarna skulle rekommendera programmet till andra föräldrar. En omfattande studie görs just nu av Karolinska institutet. Utländska utvärderingar visar att den här typen av program kan vara effektiva för ungdomar.

Intresserad?

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Hör av dig till IFO via epost eller telefon.

Test - MIRROR-web01