Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Stöd till föräldrar

Stöd till föräldrar

Föräldrastöd är till för dig som är förälder i Överkalix kommun. Här kan du läsa om vad som anordnas och görs för att du ska få stöd och uppmuntran i ditt livs viktigaste uppdrag - att vara förälder! 

Vill du utvecklas i din föräldraroll?

Det är fantastiskt att vara förälder men det kan också vara svårt och krävande. Glädje, oro och en känsla av att inte räcka till är en naturlig del av föräldrarollen. Alla vill vi att våra barn ska må bra, känna trygghet och trivas med livet. Massor av kärlek men också tydliga gränser är förutsättningar för att lyckas - oavsett barnets ålder.

Föräldrastöd ger dig som förälder möjlighet att utvecklas i ditt föräldraskap. Genom att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och få användbara verktyg blir du stärkt i din föräldraroll. Vi erbjuder hälsofrämjande insatser till alla föräldrar (passar även mor och far föräldrar) i form av beprövade utbildningar med utbildade handledare.

På våra kurser finns inga pekpinnar! Istället ger vi dig redskapen som krävs för att du ska bli ännu tryggare i din roll som förälder. Välkommen! 

Alla barn i centrum (ABC) föräldraträffar

I kommunen erbjuds föräldrar med barn från tre år upp till tolv år delta i ABC föräldraträffar. På träffarna, som leds av utbildade samtalsledare, tar deltagarna del av varandras erfarenheter samt forskning inom området. 

Ibland kanske du eller någon annan i din familj behöver lite extra stöd och uppmuntran, framför allt i rollen som förälder. Att träffa andra i samma sits och diskutera med dem kan vara ett bra alternativ, då många familjer brottas med liknande problem och svårigheter. 

Innehållet handlar bland annat om hur banden mellan barn och föräldrar kan stärkas. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna, det är det som ABC:s gruppträffar handlar om. För att delta krävs anmälan. 

Är du intresserad av att delta eller har några frågor om ABC? Kontakta Jeanette Hademalm-Berg

Läs mer om ABC

Komet

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Har du/ni önskemål om att delta i detta, kontakta socialsekreterare vid indivd och familjeomsorgen.

Test - MIRROR-web01