Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bouppteckning

Bouppteckning

När en person har avlidit säger huvudregeln att de som ingår i dödsboet ska göra en bouppteckning.

En bouppteckning är en skriftlig handling där dödsboet sammanställt den avlidnes tillgångar och skulder. Ni kan även anlita professionell hjälp med bouppteckningen, exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk byrå. En bouppteckning ska normalt göras inom tre månader efter dödsfallet och skickas in till Skatteverket för registrering senast en månad efter bouppteckningen är gjord. En bouppteckning ska innehålla:

  • själva bouppteckningen i original
  • en kopia av bouppteckningen där en sida är bestyrkt, till exempel första eller sista sidan (Skatteverket behåller och arkiverar kopian)
  • bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis (till bouppteckningsförrättningen), arvsavstående och liknande
  • fullmakt i original (om det finns en fullmakt)

Läs mer om bouppteckning på skatteverkets hemsida.

 

Test - MIRROR-web01