Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Dödsfall och begravning

Dödsfall och begravning

När en person avlider är det vissa saker som ska göras och det kan ibland vara svårt att veta var man ska börja. På denna sida finner ni lite information om olika alternativ som finns när en närstående gått bort.

Dödsboanmälan

Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Om den avlidne efterlämnar tillgångar som endast täcker bergravningskostnaderna kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till Skatteverket för registrering.

Vad skall vara uppfyllt för att en dödsboanmälan skall kunna göras?

 • Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att den avlidne efterlämnar tillgångar som endast räcker till begravningskostnader eller mindre.
 • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
 • Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
 • Tillgångarna ska inte röras innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan, finns autogiro ska dessa stoppas.
 • De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

När dödsboanmälan är gjord

Meddela fodringsägarna att dödsboet saknar tillgångar. När kommunen har gjort dödsboanmälan till Skatteverket får ni en kopia. Skicka en kopia på dödsboanmälan med respektiver faktura till fodringsägarna.

Ta alltid kontakt med socialförvaltningen för information om hur man går tillväga vid en dödsboanmälan!

Ansökan

För att ansöka om en dödsboanmälan tar du kontakt med dödsbohandläggare inom IFO/Biståndsenheten.

Följande handlingar ska lämnas i samband med ansökan:

 • Släktintyg (beställs från Skatteverket)
 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt möjligt)
 • Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skatteverket)
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen
 • Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen
 • Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, i, marknadsvärdet
 • Uppgift om skulder på dödsdagen, exempelvis vårdkostnader och hyra
 • Offert eller räkning på begravningskostnad
 • Offert eller räkning på gravsten
 • Eventuellt testamente
 • Eventuellt fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka
 • Hade den döde en andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack

 

Ekonomiskt bistånd för begravning

Om det inte finns nog med tillgångar i dödsboet för att täcka begravningskostnader kan förvaltare av dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till hela eller del av begravningskostnaden, dock som mest upp till ett halvt prisbasbelopp.

Dessa ärenden handläggs av socialsekreterare och det är viktigt att ni tar kontakt med dem innan kontakt med begravningsbyrå tas. Detta är viktigt eftersom alla tillgångar och eventuell skatteåterbäring som finns i dödsboet avräknas vid ansökan om begravningskostnader.

Ekonomiskt bistånd beviljas ej för transport och begravning utomlands.

Test - MIRROR-web01