Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Projekt Nystarten

Projekt Nystarten

Projekt Nystarten har beviljats projektmedel från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 och från Leader Polaris. Projektet kommer att bedriva verksamhet under ett år.

Tanken med projektet är att arbeta med personer som är i behov av ett individanpassat och strukturerat stöd, för att de därefter förhoppningsvis ska kunna slussas vidare till arbete eller studier.

Syftet är att försöka tillgodose behovet av arbetskraft inom kommunen, på både kort och lång sikt, men samtidigt att minska utanförskap och sysslolöshet bland utsatta grupper. När det gäller ungdomar är ett av målen att försöka motivera dem till studier för att kunna matcha det kompetensförsörjningsbehov som finns i kommunen.

Projektet riktar sig till en bred målgrupp och deltagarna kan anvisas till projektet från Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, skolan, eller från de samverkansgrupper som finns för vissa målgrupper.

Deltagarna kan vara i åldern 16-64 år, det kan till exempel vara personer som är i behov av stöd för att ta sig in i/tillbaka till arbetslivet eller studier, de som har olika funktionsnedsättningar, nyanlända eller ungdomar som inte har påbörjat, alternativt hoppat av, sina gymnasiestudier.

Test - MIRROR-web01