Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Har en närstående till Dig drabbats av en demenssjukdom? Har Du funderingar kring sjukdomen? Eller kanske Du själv är drabbad eller misstänker det.

En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensam med allt ansvar men det behöver inte vara så. Låt oss hjälpa dig att bli en hållbar anhörig. Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.

Vi vill att Du som anhörig ska få god kunskap om demenssjukdom, en starkare och bättre hälsa med god livskvalitet. Att Du ska få en ökad förståelse och acceptans för sjukdomen samt vetskapen om att man inte är ensam och att man har rätt till hjälp och stöd.

Kontakta vår Silviasyster Maria, som har en specialistutbildning inom demens och palliativ vård. Hon är även utbildad samtalsterapeut.

Vi kan kostnadsfritt erbjuda:
Individuell rådgivning, stöd och vägledning (via telefon, e-post och hembesök)

Möjlighet att anordna gruppträffar om behovet finns.För intresseanmälan, se kontaktinformation. 

Vad är en Silviasyster?

Silviahemmet är en svensk vård- och utbildningsstiftelse, som grundades på initiativ av drottning Silvia, i februari 1996, med syftet att utbilda undersköterskor till specialister på demensvård, grundad på palliativ vårdfilosofi. Utbildningen, som var ettårig, gav eleverna titeln Silviasyster, som personligen utdelades av drottningen.

Sedan 2004 utbildas Silviasystrarna på Sophiahemmet och är webbaserad. Utbildningarna har senare utökats med en Silviasjuksköterskeutbildning, respektive Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning demensvård.

Läs mer om Sophiahemmets utbildning till Silviasyster 

Test - MIRROR-web01