Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tallviksgården

Tallviksgården

Tallviksgården har för närvarande 36 vårdplatser, av dessa platser är 32 avsedda för personer med tung vårdtyngd och 4 för korttids-/ avlastningsplatser. 

I fastigheten finns även hemsjukvård, landstingets hälsocentral samt folktandvården.


Sinnenas trädgård

Utanför Tallviksgården finns Sinnenas trädgård. Idén till trädgården kom från Tallviksgårdens personal, som ville skapa en miljö som är tillgänglig och ger ökad livsglädje för de som bor på äldreboendet.

Parken har vuxit fram genom samverkan mellan Överkalix kommun (via stimulansmedel från regeringen), Norrbottens Läns Landsting och Studieförbundet Vuxenskolan.

Växterna är utvalda med tanke på de boende. Det ska vara sådana växter de känner igen, växter som doftar och berikar många sinnen.

Trädgårdens utformning är gjord så att det ska vara lätt att ta sig fram, oavsett om du kan gå på dina egna ben eller sitter i rullstol. Det går även att rulla ut en säng för den som är sängbunden. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01