Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Brännagården

Brännagården

Brännagården

Brännagården är ett särskilt boende med fyra avdelningar och totalt cirka 70 lägenheter av varierande storlek. Brännagården vänder sig till äldre med vårdbehov som inte längre klarar ett eget boende. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt.

På Brännagården finns en rad kringresurser som underlättar och förhöjer värdet i boendet. Exempel på detta är restaurang, samlingssal, läsrum, varmvattenbassäng, bastu, terapilokal, fotvård med mera.

Välkommen till Brännagården.pdf  

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01