Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Äldreboenden

Äldreboenden

Överkalix kommun har två äldreboenden, Brännagården och Tallviksgården. På Tallviksgården finns även fyra korttids-/avlastningsplatser. 

Hur får jag plats i särskilt boende?

Om det inte längre fungerar att bo kvar i hemmet med hjälp av hemtjänstinsatser kan det vara ett alternativ att ansöka om plats i särskilt boende. För att få möjlighet att få plats i ett särskilt boende behöver man göra en ansökan/anmälan. Det gör du till kommunens biståndshandläggare.

En anmälan kan göras av någon anhörig eller vän i samråd med personen som behöver hjälp. En ansökan kan göras av den personen ansökan gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt.

En biståndshandläggare får inte börja utreda ditt behov av hjälp utan att en ansökan kommit in. Du har full rätt att tacka nej till hjälp. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01