Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vision & strategi

Vision & strategi

Överkalix har en självklar roll i regionen, Sverige och världen! Vi bortser från kommungränser och söker samverkan med andra.

Tillsammans arbetar vi för ett konkurrenskraftigt näringsliv och bidrar aktivt till en växande region. Gemensamt lyfter vi fram den genuina Överkalixkänslan i ny tappning; allt ifrån mötesplatser och investeringsmöjligheter till nytänkade och dialog.

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin för Överkalix kommun anger riktlinjerna för kommunens framtida näringslivsutvecklingsarbete. Ladda ner strategin genom att klicka på bilden:

Övergripande mål

Överkalix kommun arbetar för att utveckla kommunen till en attraktiv etablerings- och boendeort.

Viktiga utvecklingsfrågor är:

  • Samverka och samarbeta med andra kommuner
  • Arbeta för att utveckla det näringsliv som finns i kommunen
  • Söka företagsetableringar utifrån
  • Arbeta för en hållbar utveckling

Näringslivet ska uppleva kommunen som en tillmötesgående och möjliggörande kraft för utveckling i samverkan, samt som en attraktiv plats att verka i. Näringslivet ska också uppleva att kommunen aktivt medverkar till att det finns kompetent arbetskraft som upplever det attraktivt att bo och verka i Överkalix kommun.

Mer information?

Behöver du mer hjälp? Har du fler frågor? Hittar du inte den information som du söker? Mer information ges av kommunen, se kontaktuppgifter under fliken "Kontakt".

Test - MIRROR-web01