Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Utveckling i Överkalix kommun

Utveckling i Överkalix kommun

För Överkalix kommun är utveckling viktigt, att hela tiden försöka skapa bättre förutsättningar för alla invånare, föreningar och företag att leva, trivas och verka i kommunen.

Lär dig mer om digitalisering

Digitalakademin lär företag att bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Kostnadsfria utbildningar erbjuds av Almi i samverkan med Google. Utbildningarna finns på över 30 språk.

Här finns utbildningarna 

Kompetensförsörjning i samverkan

I samverkan med 13 stycken företag söker Överkalix kommun stöd till att genomföra kompetensutveckling av personal. Stödet betalar utbildningskostnaden och arbetsgivaren betalar för den tid personal deltar i utbildning. Vi söker även stöd till att förbättra rekryteringen av ny personal.

Vi ska titta på möjligheten att ta fram en gemensam modell för rekrytering av personal och på möjligheten att göra gemensamma rekryteringar, till exempel tandemrekryteringar, via annonser och en gemensam rekryteringssida på Internet. 

Mer information ges av kommunen, se kontaktuppgifter under fliken "Kontakt". 

Stöd till lokala aktiviteter

Nu kan ideella föreningar, eller sammanslutningar av privatpersoner, söka stöd till kortare insatser från Leader Polaris 2020. Stödet som kan ges är max 40 000 kr och det kan sökas till att genomföra något av följande: 

  • Naturcheckar, som bidrar till att försköna landskapsbilden, öka tillgängligheten eller attraktiviteten, exempelvis genom rensning, röjning, anläggning av stigar, etc.
  • Ungdomscheckar, som bidrar till att ge unga möjligheter att skapa sina egna aktiviteter och utveckla sin egen roll i den lokala utvecklingen, exempelvis genom att arrangera studiebesök, temakvällar, mötesplatser, utbildningar samt kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.
  • Kulturcheckar, som bidrar till att ge möjlighet för kultur- och föreningslivet att utöka sitt utbud av aktiviteter, inkludera fler människor och skapa mötesplatser, exempelvis genom prova-på-aktiviteter, utbildningar, digitalisering, studiebesök, etc.
  • Mångfaldscheckar, som bidrar till att skapa möjligheter för att bättre integrera och inkludera nyanlända personer i samhället, exempelvis genom prova-på-aktiviteter, studiebesök, kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter, etc. 

Mer information och ansökningsblanketter hos Leader Polaris

Behövs hjälp, kontakta kommunens näringslivskontor under fliken "Kontakt". 

Naturen vid tätorten Bränna

Genom Överkalix rinner vackra och orörda Kalix älv med deltalandskap, små och stora holmar och älvfåror. Längs med älven, intill Bränna, som är kommunens tätort, finns Strandpromenaden och på närliggande Bränna- och Grelsbyberget finns flera stigar. Allt med vackra utsikts- och rastplatser, fiskeplatser, olika trädslag, bärbuskar, blommor, vilda djur, fågelkvitter, fjärilar, m.m. 

Överkalix kommun arbetar för att det ska bli ännu lättare för alla att komma ut i den unika naturen. Målet är att knyta samman gångvägar med stigarna på Bränna- och Grelsbyberget, göra det till ett sammanhängande rekreationsområde för invånare och besökare. 

Längs med gångväg och stigar ska erbjudas fler platser för vackra upplevelser och goda möjligheter till avkoppling, promenader, cykling och fysiska aktiviteter. Nya sittplatser ska vara placerade så tätt att även de med mindre energi, t.ex. äldre, ska kunna ta lite längre promenader. 

Allt ska göras utifrån att människor har olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att vi trivs i Överkalix!

Mer information ges av kommunen, se kontaktuppgifter under fliken "Kontakt".

Strandpromenaden

Strandpromenaden ska fortsätta att förbättras. Idag finns en delvis iordningställd och belyst gångväg. Intill Bränna Camping finns hoppkudde och ramper för skateboard.

Nästa steg är att förbättra gångvägen så att den kan användas av alla. Längs med strandpromenaden ska det sättas upp informationsskyltar, byggas grillplatser, finnas bänkar med ryggstöd och det ska byggas utegym och aktivitetsbana. 

Mer information ges av kommunen, se kontaktuppgifter under fliken "Kontakt".

Naturleder

Vid Bränna ligger Bränna- och Grelsbyberget med fantastiska utsiktsplatser, varifrån man kan se ut över Bränna, Kalix älv, Ängesån och Tallviksavan. Där ska kommunen förbättra och röja delar av stigarna, rastplatser ska rustas upp och nya utsikts- och rastpltser ska byggas. På sikt ska kommunen även göra stigarna intill Grelsbyn mer tillgängliga, så att fler kan använda dem. 

Mer information ges av kommunen, se kontaktuppgifter under fliken "Kontakt". 

Attraktiva byar

Lokal service är viktigt för byar som har lite längre avstånd till Bränna. Därför har Överkalix kommun valt att delta i ett brett och omfattande utvecklingsarbete av lokal service. Det arbetet ska pågå under 2019-2020 i alla 14 kommuner i Norrbotten. I Överkalix kommun har Lansjärv, Jockfall och Kypasjärvi valt att delta.

Utvecklingsarbetet ska genomföras i nära samverkan med byarnas invånare, med målet att utveckla fler och nya servicelösningar, allt för att skapa förutsättningar att leva, trivas och verka i byn.

Arbetet ska ledas av Luleå Tekniska Universitet, med hjälp av forskare och ett 20-tal studenter, och av Region Norrbotten i samverkan med kommunerna. Ansvarig i Överkalix kommun är Näringslivskontoret. 

Under hösten-vintern 2018 kommer kommunens Näringslivskontor att boka in möten med nämnda byar för att börja förbereda utvecklingsarbetet. 

Mer information ges av kommunen, se kontaktuppgifter under fliken "Kontakt".

Skogsmässa

Överkalix kommun undersöker om det är möjligt att ordna en skogsmässa. En arbetsgrupp träffar möjliga samarbetspartners och ska ta fram kostnaderna för att ordna en mässa.

Mer information ges av kommunen, se kontaktuppgifter under fliken "Kontakt".

Test - MIRROR-web01