Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Alkoholdryck som ingår i entré- eller deltagaravgift är också servering.

Varför finns det krav på serveringstillstånd?

Reglerna om serveringstillstånd finns bland annat i alkohollagen. Reglerna finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen innehåller även regler kring hur verksamheten ska skötas.

Varje kommun ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagstiftningen, samt vilka riktlinjer som gäller för serveringstillstånd i kommunen. Riktlinjerna ska bland annat redogöra för vilka lokala förhållanden som kommunen tar hänsyn till vid tillståndsprövningen.

När behövs serveringstillstånd?

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt (stadigvarande).

Exempel när serveringstillstånd behövs:

  • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
  • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler.
  • Tillfälligt serveringstillstånd behövs bland annat vid anordnande av festivaler, personalfester och bröllop. 

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättningen att den lokal där serveringen äger rum
för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd behöver utökas, till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftligt, på särskild blankett.

När krävs inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte för servering som ordnas:

  1. Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer. Det vill säga att det inte får vara en verksamhet som återkommer regelbundet. Bröllop och jubileumsfester är exempel på enstaka tillfällen. 
  2. Vid ett enstaka tillfälle utan vinstintresse. Det vill säga att det inte får finnas vinstintresse, vare sig från försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. 
  3. Vid ett enstaka tillfälle utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker. Det vill säga avgift för till exempel mat eller inträde får inte förekomma.
  4. Vid ett enstaka tillfälle i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Det vill säga att tillstånd krävs om lokalen exempelvis är ett café eller en butik där drycker utan alkohol säljs i vanliga fall.

Om deltagarna dricker egna alkoholdrycker eller om värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker eller säljer dryckerna till självkostnadspris (inköpspris) behövs heller inget tillstånd, under förutsättning att ovanstående kriterier är uppfyllda.

Kunskapsprov

Om du ansöker om ett tillstånd för servering av alkoholdrycker ska du visa att du har nödvändig kunskap om alkohollagen. För att visa på detta genomför du ett kunskapsprov som Folkhälsoinstitutet tagit fram.  Ett genomfört prov gäller i 3 år.

Information om kunskapsprov

Hur ansöker jag?

Via länkarna nedan hittar du information om hur du ska gå till väga för att söka ett tillstånd, information om handläggningstider, blanketter och nödvändiga bilagor.

Stadigvarande serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

För att din ansökan ska kunna handläggas är det nödvändigt att ansökan innehåller rätt uppgifter och att efterfrågade dokument bifogas ansökan.

Ansökan och beslut är offentliga handlingar. Övriga handlingar är till viss del sekretesskyddade (avtal, finansiering, kontrakt osv.).

 I kommunens "Riktlinjer för alkoholservering" anges vad man speciellt ska tänka på.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01