Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Det innebär att de kan finnas för försäljning i butiker, till exempel mataffärer och bensinstationer. 

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel.


Försäljningen är reglerad genom lag (2009:730), förordning (2009:929) och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Bestämmelserna syftar till att säkerställa att läkemedel hanteras och säljs på ett sådant sätt att de inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras.

För Dig som vill sälja receptfria läkemedel finns mer information hos läkemedelsverket.

Test - MIRROR-web01