Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Försäljning och servering

Försäljning och servering

Har du ett företag eller planerar du att starta ett företag som kommer att jobba med försäljning? Här hittar du information om vad du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för. 

Försäljning av folköl

Du som tänker sälja folköl skall anmäla detta till kommunens alkoholhandläggare. Anmälan ska göras senast den dag då försäljningen startar.

Läs mer

Livsmedelshantering

Om du planerar att starta en livsmedelverksamhet bör du kontrollera i förväg vilka krav som gäller. Kunskap om god livsmedelshygien och en lokal i gott skick är viktiga förutsättningar för en bra verksamhet och säkra livsmedel. Du måste registrera din verksamhet innan du börjar hantera livsmedel.

Läs mer

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Det innebär att vissa receptfria läkemedel finns för försäljning i butiker, till exempel mataffärer och bensinstationer.

Läs mer 

Tobak

Försäljningsställen som säljer tobak ska anmäla det till kommunen och även skicka med ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Alkoholdryck som ingår i entré- eller deltagaravgift är också servering.

Läs mer 

Test - MIRROR-web01