Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tillstånd, regler & tillsyn

Tillstånd, regler & tillsyn

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen. Det kan till exempel handla om tillstånd för brandfarlig vara, alkoholservering eller livsmedelshantering

Brandskydd

Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och vissa behöver lämna in skriftliga redogörelser. Tillstånd som kan behöva sökas kan vara hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarliga varor

Explosiva varor

Skriftlig redogörelse

Systematiskt brandskyddsarbete

Bygglov och bygganmälan

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Bygga nytt och bygga till

Strandskydd och strandskyddsdispens

Försäljning och servering

Har du ett företag eller planerar du att starta ett företag som kommer att sälja tobak, folköl och receptfria läkemedel? Eller är du intresserad alkoholservering?  Här hittar du information om vad du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för.

Försäljning och servering

Miljö

Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön. Under bygga, bo och miljö kan du läsa mer om vad som gäller för din verksamhet.

Bygga, bo och miljö

Djurskyddet har överlämnats till länsstyrelsen.

Vilka tillstånd behöver du?

Det är viktigt att du tar reda på vilka tillstånd som behövs för just din verksamhet. Är du osäker ta kontakt med någon av de aktörer som ger råd till nyföretagare.

Information om tillstånd finns också på Verksamt.se 

Test - MIRROR-web01