Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Utveckla företaget

Utveckla företaget

Håller företaget på att växa och behöver tillskott av kapital? Har företaget en ny affärsidé, uppfinning eller innovation som behöver rådgivning och/eller finansiering? Driver företaget lantbruk, trädgårds- eller rennäringsföretag? Här nedan finns aktörer som erbjuder olika former av stöd.

Stöd och investering

Almi kan hjälpa företag i behov av investeringsmedel och/eller ge stöd hela vägen från idé till lönsamt företag.

Tillväxtverket erbjuder företag att söka finansiellt stöd till bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader/konsultcheckar. På deras hemsida finns även information om fler aktörer som erbjuder lån och riskkapital.

Region Norrbotten erbjuder företag att söka stöd till bl.a. större investeringar, konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i en mässa.

Länsstyrelsen Norrbotten erbjuder olika företag att söka stöd:

Leader Polaris erbjuder företag att söka projektstöd till följande insatsområden:

  • Innovation och affärsutveckling, är ett stöd för att utveckla nya metoder, arbetssätt och nätverk, likväl som att ta fram nya produkter och tjänster. Insatser som riktar sig mot besöksnäringen eller lokal mat prioriteras.
  • Kultur och föreningsliv, är ett stöd för att stärka kopplingen mellan näringsliv och kultur, exempelvis genom att ta fram nya produkter/tjänster med kulturell inriktning.

För mer information om stöden kontakta Leader Polaris, Sara Karlsson Alalahti, sara@leaderpolaris.se, 070-210 21 57.

IUC Norrbotten är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora företag inom verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT. IUC agerar resursmäklare som tillför kompetens, kapital och nätverk till företag inom industrisektorn.  

Connect Norr stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i regionen genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. De stödjer och förstärker entreprenörernas och tillväxtföretagens utvecklingsmöjligheter genom att ordna möten, arrangera aktiviteter och erbjuda rådgivning.

LTU Business AB hjälper små och medelstora företag med bl.a. affärsutveckling.

Överkalix Utveckling AB är ett lokalt utvecklingsbolag som ger företagare stöd genom hela processen som förknippas med företagsutveckling, oavsett om det gäller att hitta stöd/kompetens eller att lotsas rätt i olika frågor. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med kommunen och deltar aktivt i strategiska nätverk för utveckling av det lokala näringslivet.

Längmanska företagarfonden finansierar projekt i Norrbottens län där företag samverkar för att utveckla sina affärer. De stödjer också strategiska projekt som skapar ökad affärspotential för befintliga och nya företag i länet.

De finansierar i första hand projekt inom följande områden:

  • Entreprenörskap och affärsutveckling
  • Upplevelsenäringar
  • Landsbygdens näringar
  • Testnäringar

Mer information?

Behöver du mer hjälp? Har du fler frågor? Hittar du inte den information som du söker? Kontakta kommunens näringslivsstrateg, se kontaktuppgifter under fliken kontakt.

Test - MIRROR-web01