Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kompetensförsörjning i samverkan

Kompetensförsörjning i samverkan

Kommuner och näringsliv är i behov av mer och ny kompetens för att stå starka även i framtiden. Överkalix kommun har nu fått möjlighet att stärka kompetensförsörjningen i kommunens verksamhet och i företagen i kommunen.

Möjligheter med kompetensförsörjning:

 • Kompetensutveckla medarbetare
 • Bli bättre på att attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens

Intresserade företagare ska anmäla sitt företag till:

Överkalix kommun, näringslivsstrateg Bo Häggroth, telefon 070-115 33 56
E-post: bo.haggroth@overkalix.se 

Efter att anmälan har inkommit, bokas ett möte med företaget.

Vi hjälper företagen:

Näringslivskontoret

 Vad gör vi?

I samverkan med företaget:

 1. Ser på vilka befattningar som finns på företaget i dag
 2. Kartlägger nuvarande personals kompetenser
 3. Kartlägger nuvarande personals kompetensutvecklingsbehov
 4. Ser över kompetensförsörjningsbehovet om 2-3 år. Vilka kompetenser kommer att behövas
 5. Utarbetar en strategi för framtida kompetensförsörjning
 6. Hjälper till med ovannämnda underlag samt att skriva ansökan och att söka medel till kompetensutveckling

Utifrån resultat kan företag bestämma om det ska söka medel till kompetensförsörjning.

Vad kan medlen användas till?

 • Utbildningar av medarbetare efter behovsdialog. Kan vara såväl praktiska som teoretiska utbildningar.
 • Ledarskapsutbildningar för arbetsledare, chefer.

Företaget medfinansierar med 25% (deltagarens arbetstid).

Vilken typ av kompetensutvecklingar är möjlig?

Inom normala ramar finns inte några gränser för vilka kompetensutvecklingsområden företaget kan satsa på.

Det kan vara både praktiska och teoretiska utbildningar.

Viktigt att de anställda involveras redan från början, att deras behov är styrande. Att målen med utbildningarna har utgångspunkt i omvärldsanalys.

Det är individens och företagets bästa som är i fokus.

Utbildningar som berör alla anställda, en viss avdelning, organisation, arbetsledning, t ex:

 • Arbetsmiljö
 • Hälsofrämjande arbetsliv
 • Teamutbildningar
 • Samverkan, inom företaget och/eller med omvärlden
 • Mångkulturellt arbetsliv

Företaget medfinansierar med 25% (deltagarnas arbetstid).

Andra utbildningar som berör alla anställda, en viss avdelning, organisation, arbetsledning

 • Möta ökad konkurrens, omvärldsförändringar
 • Marknadsföring, affärsutveckling
 • Förbättre och utveckla företagets varumärke
 • Stärka utvecklings- och innovationskraften
 • Effektivisering genom digitalisering och digitala servicelösningar

Företaget medfinansierar med 50% (kontanta medel) plus deltagarnas arbetstid.

Vad mer kan medlen användas till?

 Samverkansprojekt mellan kommun och företag

 • Gemensam marknadsföring för att stärka rekryteringen
 • Digital plattform för kompetensförsörjning

Medfinansieras med 50% (kontanta medel, 25% kommunen och 25% deltagande företag) plus deltagarnas arbetstid

Kontaktuppgifter

Mer information, anmälan av företag, kontakta:

Överkalix kommun, näringslivsstrateg Bo Häggroth

Telefon 070-115 33 56, e-post: bo.haggroth@overkalix.se 

Test - MIRROR-web01