Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Här kan du läsa nyhetsbrev från Näringslivskontoret. Det är information som berörd dig som företagare.

Nyhetsbrev till företag i Överkalix kommun

2019-12-20

Vi närmar oss slutet på 2019 och vi på Näringslivskontoret kan se tillbaka på ett spännande och intressant år.

Ett axplock av allt vi jobbat med under året är till exempel företagsmöten, som bland annat våra frukostmöten som har bjudit på en blandning av föreläsare, företagare och tjänstepersoner. De har informerat och inspirerat, tipsat och delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Det har handlat om bland annat regionala företagsstöd, arbetsförmedlingens verksamhet för arbetsgivare, turismutveckling, upphandling, Nyföretagarcentrum med mera. Vi har också jobbat med kompetensförsörjning för både näringsliv och kommunal verksamhet, digitalisering och e-tjänster, service i byarna och mycket annat.

En glädjande och viktig nyhet har också varit den företagsgrupp för yngre företagare som startats i oktober. Det blev en grupp med företagare från många olika branscher och med olika erfarenheter. En både rolig och viktig möjlighet att skapa ett ännu bättre företagsklimat i Överkalix.

Årets sista frukostmöte blev en julfrukost 18 december som handlade om planerna på en skogsmässa i Överkalix 2021. Så roligt att så många av er företagare kunde komma. Skogsmässan är en satsning som inte bara berör skogsnäringen, utan hela kommunen.

Våra kommunalråd Anne Jakobsson (S) och Leif Nilsson (S) har ofta och i många sammanhang både i och utanför Överkalix, lyft fram betydelsen av era företag, och på olika sätt medverkat i företagsmöten och näringslivsutveckling under året som gått.

Vi på Näringslivskontoret på Överkalix kommun vill tacka för det gångna året, och ser fram emot att fortsätta utveckla förutsättningarna för näringslivet i Överkalix tillsammans med dig som företagare under 2020.

Sist men inte minst vill vi önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!

2019-11-20

Hej företagare. Snön har lagt sitt vackra täcke över Överkalix och det känns som att naturen stannar upp en aning. Men vi på Näringslivskontoret sänker inte tempot, utan jobbar på för fullt med att hela tiden utveckla näringslivsservicen till er företagare. En ny företagsgrupp har startats. Och vi har även två frukostmöten för er företagare inplanerade under november och december.

Vart finns pengarna? heter morgonmötet den 21 november, då Region Norrbotten informerar företag om olika stöd som ni kan söka. Den 18 december blir det julfrukost på temat Skogsmässa i Överkalix 2020.

 

Företagsgruppen för yngre företagare startades igång med ett möte på Folket hus i Bränna på torsdagen 14 november. Det blev en grupp med företagare i många olika branscher och med olika erfarenheter. Tack ni som var med för ett roligt och intressant möte!

Vi på Näringslivskontoret jobbar hela tiden för att skapa och utveckla ett bra företagsklimat här i Överkalix. Den nya Företagsgruppen ser vi som en viktig pusselbit i det arbetet. Företagsgruppen kommer hjälpa kommunen att bli ännu bättre på sin service till företag och kommer att träffas två-tre gånger per år, bjuda in relevanta föreläsare till mötena men också åka på studiebesök hos företag i och utanför Överkalix. 

Till mötet var också David Sardén från Einstok AB inbjuden. Han berättade om sitt företagande och om vad som händer i gamla ”Teliahuset” i Bränna. 

Kommunalråden Anne Jakobsson och Leif Nilsson var på plats både för att lyssna, och för att berätta om varför de ser att företagen och företagarna är så viktiga för kommunen. Leif berättade också om kommunens planer på att gå in i ett projekt som ser på vilka förutsättningar som finns för att etablera landbaserad fiskodling här i Överkalix. Hur skulle det kunna genomföras och blir både ekonomiskt och hållbart?

Vi ser gärna att företagsgruppen växer med fler yngre företagare. Så tipsa gärna om ni känner fler som skulle vilja vara med, eller som ni tycker att vi borde kontakta. Hör av er till Anna Widén på mail: anna.widen@overkalix.se eller tel: 0926-74157

Var finns pengarna? Morgonmöte 21 november kl: 9.00 på Folkets hus i Bränna, Bulandsgatan 2. Region Norrbotten informerar om vilka företagsstöd som finns att söka. Det går också bra att boka ett personligt möte med Regionens företagsrådgivare, det gör du genom att kontakta Bo Häggroth på mail: bo.haggroth@overkalix.se eller tel: 070-1153356.

Julfrukost på temat Skogsmässa i Överkalix 2020 blir det den 18 december kl: 7.30 på Tjers gästgiveri. Vi bjuder på julfrukost men antalet platser är begränsat. Så anmäl dig redan nu, senast 13 december till naringsliv@overkalix.se eller till Bo Häggroth på 070-1153356.

 

2019-10-23

Frukostmöte 23 oktober

Näringslivskontret Överkalix kommun bjöd in till frukostmöte på temat Regionala företagsstöd. Lokala företagare och kommunalråden Anne Jakobsson (S) och Leif Nilsson (S) var på plats.

Bo Häggroth näringslivsstrateg inledde mötet.

Arne Björkman, sektionschef på Arbetsförmedlingen berättade om hur arbetsförmedlingen arbetar mot arbetsgivare. Vilket stöd och vilka informationsvägar som finns riktade mot arbetsgivare. Mer informations finns att hitta på sidan: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/

Efter det informerade Per-Anders Karlsson, Region Norrbotten om Regionala företagsstöd.

  • Varför de finns och vilka företag de riktar sig till. Också vilka typer av stöd det finns, bland annat Innovationsstöd
  • Mikrostöd
  • Konsultcheckar
  • Stöd till investeringar och företagsutveckling.

Den 21 november planerar Regionen att besöka Överkalix för att ge företag på orten möjlighet att boka personliga besök där idéer prövas mot olika företagsstöd. Besöken förbokas genom Bo Häggroth, näringslivsstrateg Överkalix kommun. Ett mail med närmare information kommer att gå ut till företagarna i Överkalix om detta.

För mer information se sidorna: www.minansokan.se och www.norrbotten.se

2019-08-23

Hej företagare!

Hösten är i antågande och vi på Näringslivskontoret på Överkalix kommun vill berätta lite om allt som är på gång i höst, både sådant vi och andra arrangerar och bjuder in till, och som vi hoppas att du och ditt företag ska ha glädje och nytta av. Under hösten kommer vi bland annat kommer vi att bjuda in till ett antal frukostmöten och After Work. Och vi startar med ett frukostmöte. Hoppas vi ses där!

Frukostmöte 30 aug 07.30 Folkets Hus Överkalix    

Kommunens näringslivssatsning presenteras, med fokus på upphandlingar. Kommunens upphandlingsansvarige och kommunalråden medverkar.

Näringslivsplan 2019-2020

Överkalix kommun har antagit en näringslivsplan för perioden 2019-2020. Den ska bidra till att företagen i kommunen kan bedriva sina verksamheter och utvecklas på ett bra sätt.

Viktiga aktiviteter under 2019-2020:

* Utbildning av kommunens tjänstemän, ska förbättra kommunens service till företagen.
* Kompetensförsörjning, företag får stöd till att kompetensutveckla sin personal.
* Informationen till företagen.
* Fler politiker ska träffa företag.
* Boka eget möte med kommunalråden.

* Frukostmöten och After Work
* Digitaliserad kommunservice
* Stärka besöksnäringen
* Företagsgrupp med unga företagare
* Energikontor Norr
* Skogsmässa 2020
* Sommarmarknad 2020
* Upphandling, återkommande dialog med lokala företag

Utlysning från Tillväxtverket

Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? Då kan ni söka stöd från EU-projektet C-voucher.

Stödet, Adopters programme, vänder sig till små och medelstora företag (företag med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 mEUR, för mer detaljer: SME) inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar.

Workshop i Piteå

Måndag 9 september bjuder IUC in företagare till en workshop i: Materialflexibel produktion. Workshopen genomförs på Nolia i Piteå och är kostnadsfri och IUC bjuder på lunch och fika under dagen. Anmälan behövs dock. Mer information om innehåll och anmälan via länken:

https://mailchi.mp/iucnorr/inbjudan-till-workshop-byta-material-hur-pverkas-produktionen?e=eb0b9c3350

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten.

---------------------------------

20190506

Frukostmöte 24 april

På temat upphandling bjöd kommunens näringslivskontor in till frukostmöte den 24 april 2019 på Folkets Hus i Överkalix. På plats var, förutom representanter för näringslivskontoret, även Överkalix ena kommunalråd Leif Nilsson (S) för att diskutera upphandling och hur kommunen, som är en stor uppdragsgivare, kan förbättra och förenkla vid upphandlingar.

Företagens viktiga roll för att skapa framtidstro i kommunen togs upp av Överkalix nya kommundirektör Anna-Greta Brodin. -Vi måste jobba smart och våga jobba annorlunda, där är ni företagare en otroligt viktig del, konstaterade hon.

Näringslivskontorets Bo Häggroth berättade om ny lagstiftning och digitala lösningar som båda ska göra det enklare och tydligare att lämna anbud och få information för företagare. Bland annat om möjligheter till dialog inför upphandling. En nuhet är också att kommunen nu kan dela upp en upphandling i mindre delar för att ge även mindre företag en möjlighet att konkurrera.

Det lokala näringslivet sysselsätter en stor del av befolkningen i kommunen. Även Nyföretagarcentrum var på plats för att berätta om hur affärsidéer och nya företag kan få stöd och hjälp att komma igång och utvecklas.

------------------

Boka möte med kommunalråden

- För oss är företagen i Överkalix kommun viktiga. De bidrar till kommunens välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen, säger kommunalråden för Överkalix kommun.

 

Överkalix kommuns nya kommunalråd, Anne Jakobsson (s) och Leif Nilsson (s)

– För oss är ni som företag viktiga. Ni bidrar till kommunens välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen. Därför ska vi utveckla och stärka dialogen med er. Framöver blir det frukostmöten och/eller After Work och Näringslivsforum. På kommunens hemsida, under Näringsliv, kan ni själva boka in möte med oss. Vi kommer även att göra företagsbesök så att vi får se och veta mer om era verksamheter.

---------------------

NyföretagarCentrum Nord i Överkalix

NyföretagarCentrum Nord etablerar sig på Företagscentrum i Överkalix. De erbjuder rådgivning till de som funderar på att starta företag eller nyligen startat eget. Rådgivning är alltid kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.

NyföretagarCentrum Nord har verksamhet även i Luleå, Haparanda, Övertorneå och Pajala. På deras webbplats finns mer information om verksamheten, olika aktiviteter, kontaktuppgifter samt möjlighet att boka tid för rådgivning. Rådgivningen kan ges på plats i Överkalix eller online.

----------------------------------------------------------------

Företagsstöd

På kommunens webbsida finns uppdaterad information om olika stöd för att driva och utveckla företag 

------------------------------------

Tillväxtverkets senaste utlysningar

Regionalt investeringsstöd 
Stöd till investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster. Test - MIRROR-web01