Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Här kan du läsa nyhetsbrev från Näringslivskontoret. Det är information som berörd dig som företagare.

Nyhetsbrev till företag i Överkalix kommun

2019-10-23

Frukostmöte 23 oktober

Näringslivskontret Överkalix kommun bjöd in till frukostmöte på temat Regionala företagsstöd. Lokala företagare och kommunalråden Anne Jakobsson (S) och Leif Nilsson (S) var på plats.

Bo Häggroth näringslivsstrateg inledde mötet.

Arne Björkman, sektionschef på Arbetsförmedlingen berättade om hur arbetsförmedlingen arbetar mot arbetsgivare. Vilket stöd och vilka informationsvägar som finns riktade mot arbetsgivare. Mer informations finns att hitta på sidan: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/

Efter det informerade Per-Anders Karlsson, Region Norrbotten om Regionala företagsstöd.

  • Varför de finns och vilka företag de riktar sig till. Också vilka typer av stöd det finns, bland annat Innovationsstöd
  • Mikrostöd
  • Konsultcheckar
  • Stöd till investeringar och företagsutveckling.

Den 21 november planerar Regionen att besöka Överkalix för att ge företag på orten möjlighet att boka personliga besök där idéer prövas mot olika företagsstöd. Besöken förbokas genom Bo Häggroth, näringslivsstrateg Överkalix kommun. Ett mail med närmare information kommer att gå ut till företagarna i Överkalix om detta.

För mer information se sidorna: www.minansokan.se och www.norrbotten.se

2019-08-23

Hej företagare!

Hösten är i antågande och vi på Näringslivskontoret på Överkalix kommun vill berätta lite om allt som är på gång i höst, både sådant vi och andra arrangerar och bjuder in till, och som vi hoppas att du och ditt företag ska ha glädje och nytta av. Under hösten kommer vi bland annat kommer vi att bjuda in till ett antal frukostmöten och After Work. Och vi startar med ett frukostmöte. Hoppas vi ses där!

Frukostmöte 30 aug 07.30 Folkets Hus Överkalix    

Kommunens näringslivssatsning presenteras, med fokus på upphandlingar. Kommunens upphandlingsansvarige och kommunalråden medverkar.

Näringslivsplan 2019-2020

Överkalix kommun har antagit en näringslivsplan för perioden 2019-2020. Den ska bidra till att företagen i kommunen kan bedriva sina verksamheter och utvecklas på ett bra sätt.

Viktiga aktiviteter under 2019-2020:

* Utbildning av kommunens tjänstemän, ska förbättra kommunens service till företagen.
* Kompetensförsörjning, företag får stöd till att kompetensutveckla sin personal.
* Informationen till företagen.
* Fler politiker ska träffa företag.
* Boka eget möte med kommunalråden.

* Frukostmöten och After Work
* Digitaliserad kommunservice
* Stärka besöksnäringen
* Företagsgrupp med unga företagare
* Energikontor Norr
* Skogsmässa 2020
* Sommarmarknad 2020
* Upphandling, återkommande dialog med lokala företag

Utlysning från Tillväxtverket

Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? Då kan ni söka stöd från EU-projektet C-voucher.

Stödet, Adopters programme, vänder sig till små och medelstora företag (företag med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 mEUR, för mer detaljer: SME) inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar.

Workshop i Piteå

Måndag 9 september bjuder IUC in företagare till en workshop i: Materialflexibel produktion. Workshopen genomförs på Nolia i Piteå och är kostnadsfri och IUC bjuder på lunch och fika under dagen. Anmälan behövs dock. Mer information om innehåll och anmälan via länken:

https://mailchi.mp/iucnorr/inbjudan-till-workshop-byta-material-hur-pverkas-produktionen?e=eb0b9c3350

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten.

---------------------------------

20190506

Frukostmöte 24 april

På temat upphandling bjöd kommunens näringslivskontor in till frukostmöte den 24 april 2019 på Folkets Hus i Överkalix. På plats var, förutom representanter för näringslivskontoret, även Överkalix ena kommunalråd Leif Nilsson (S) för att diskutera upphandling och hur kommunen, som är en stor uppdragsgivare, kan förbättra och förenkla vid upphandlingar.

Företagens viktiga roll för att skapa framtidstro i kommunen togs upp av Överkalix nya kommundirektör Anna-Greta Brodin. -Vi måste jobba smart och våga jobba annorlunda, där är ni företagare en otroligt viktig del, konstaterade hon.

Näringslivskontorets Bo Häggroth berättade om ny lagstiftning och digitala lösningar som båda ska göra det enklare och tydligare att lämna anbud och få information för företagare. Bland annat om möjligheter till dialog inför upphandling. En nuhet är också att kommunen nu kan dela upp en upphandling i mindre delar för att ge även mindre företag en möjlighet att konkurrera.

Det lokala näringslivet sysselsätter en stor del av befolkningen i kommunen. Även Nyföretagarcentrum var på plats för att berätta om hur affärsidéer och nya företag kan få stöd och hjälp att komma igång och utvecklas.

------------------

Boka möte med kommunalråden

- För oss är företagen i Överkalix kommun viktiga. De bidrar till kommunens välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen, säger kommunalråden för Överkalix kommun.

 

Överkalix kommuns nya kommunalråd, Anne Jakobsson (s) och Leif Nilsson (s)

– För oss är ni som företag viktiga. Ni bidrar till kommunens välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen. Därför ska vi utveckla och stärka dialogen med er. Framöver blir det frukostmöten och/eller After Work och Näringslivsforum. På kommunens hemsida, under Näringsliv, kan ni själva boka in möte med oss. Vi kommer även att göra företagsbesök så att vi får se och veta mer om era verksamheter.

---------------------

NyföretagarCentrum Nord i Överkalix

NyföretagarCentrum Nord etablerar sig på Företagscentrum i Överkalix. De erbjuder rådgivning till de som funderar på att starta företag eller nyligen startat eget. Rådgivning är alltid kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.

NyföretagarCentrum Nord har verksamhet även i Luleå, Haparanda, Övertorneå och Pajala. På deras webbplats finns mer information om verksamheten, olika aktiviteter, kontaktuppgifter samt möjlighet att boka tid för rådgivning. Rådgivningen kan ges på plats i Överkalix eller online.

----------------------------------------------------------------

Företagsstöd

På kommunens webbsida finns uppdaterad information om olika stöd för att driva och utveckla företag 

------------------------------------

Tillväxtverkets senaste utlysningar

Regionalt investeringsstöd 
Stöd till investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster. Test - MIRROR-web01