Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Näringslivsfakta

Näringslivsfakta

Här hittar du fakta, statistik och analyser av företagsklimat och näringslivsarbete i Överkalix kommun.

Företagsklimat

Svenskt Näringsliv genomför en årlig undersökning som ligger till grund för den kommunvisa rankningen av företagsklimatet i Sverige. Den publiceras på sidan foretagsklimat.se, där du kan få en djupare analys.

http://www.foretagsklimat.se/overkalix  

Mer information?

Behöver du mer hjälp? Har du fler frågor? Hittar du inte den information som du söker? Mer information ges av kommunen, se kontaktuppgifter under fliken "Kontakt".

Test - MIRROR-web01