Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Näringslivsfakta

Näringslivsfakta

Här hittar du fakta om näringslivet i Överkalix. Du hittar företagsregister samt statistik och analyser av företagsklimat och näringslivsarbete  i Överkalix kommun. 

Näringslivsanalys

UCs näringslivsanalys 2013

Företagsklimat

Svenskt Näringsliv genomför en årlig undersökning som ligger till grund för den kommunvisa rankningen av företagsklimatet i Sverige. Den publiceras på sidan foretagsklimat.se, där du kan få en djupare analys.

http://www.foretagsklimat.se/overkalix  

Test - MIRROR-web01