Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Näringsliv

Näringsliv

Företagen i Överkalix kommun är viktiga. Tillsammans bidrar de till kommunens välfärd och skapar viktiga arbetstillfällen. Det behövs om kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas positivt. Därför ska den kommunala servicen till företagen kännetecknas av god kvalitet, bra service och hög effektivitet.

Prenumerera på Näringslivkontorets nyhetsbrev genom att klickan på länken och skicka oss ett mail till: naringsliv@overkalix.se

 

2020-03-31

Coronaviruset (covid-19) påverkar samhället och näringslivet i stor utsträckning. En av konsekvenserna är att många företag och entreprenörer drabbas hårt ekonomiskt. Företagssupporten är en kanal där du som företagare kan ställa frågor om vilka möjligheter det finns att ta del av de insatser och stöd som finns tillgängliga. Här kan du få vägledning i hur du hittar information och hur du går till väga för att exempelvis söka anstånd med skatter och avgifter.

 https://www.lulea.se/kampanjer/foretagssupporten/foretagssupporten.html#

Region Norrbotten har nu vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet.

 

Uppdaterad 2020-03-26

Överkalix kommun arbetar för att underlätta för företag med anledning av Coronavirus (Covid-19)

Många företag drabbas hårt av den rådande situationen i samhället, med anledning av coronaviruset. Därför vill Överkalix kommun underlätta för företag, och jobbar också kontinuerligt med att få en nulägesbild av hur det ser ut hos företagen i Överkalix och vilka utmaningarna är.

Anstånd och snabbare betalt

Vanligtvis råder 30 dagars betalningstid på våra leverantörsfakturor, men på begäran av berörda leverantörer kan kommunen komma att tillgodose snabbare betalning när så är möjligt.

Kommunen fakturera som vanligt, men har större möjlighet att ge anstånd till mindre företag, på begäran, (högst 10 anställda) och gör en snabb bedömning avseende om företagets kris beror på epidemin eller annat.

För frågor kring detta eller för att begära anstånd kontakta kommunens växel 0926-740 00 eller dirket till ekonomikontoret: ekonomi@overkalix.se

Vi erbjuder timvikariat

Till följd av Coronakrisen har många företag inte arbete till alla sina medarbetare, samtidigt som Överkalix kommun behöver vikarier till flera verksamheter. De hårdare rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid lindriga symptom och att vara hemma två dagar efter sjukdom kan snabbt leda till personalbrist inom kommunens verksamheter. Därför söker vi timvikarier som vill jobba inom bland annat vård och omsorg, skola eller andra samhällsviktiga verksamheter.

Du anmäler intresse för timvikariat genom mail till kommun@overkalix.se. Uppge namn, adress, telefonnummer, utbildning/erfarenhet och område du vill jobba inom. Märk mailet Extra vikarie.

Kontakta Näringslivskontoret

Om ert företag påverkas negativt av Corona bör ni omgående kontakta Näringslivskontoret i Överkalix. Kontoret har nu i uppdrag av både ALMI Nord och av Näringslivsdepartementet att samla in och ge dem information om företagens situation i Överkalix. Informationen från företaget ska skickas direkt till: bo.haggroth@overkalix.se

I mejlet till Näringslivskontoret beskriver ni hur Corona påverkar företaget. Det kan handla om:

  • Ekonomi, t.ex. minskade intäkter, utebliven efterfrågan, försämrad likviditet, akuta ekonomiska problem, svårigheter med bank m.m.
  • Produktion/tjänster, t.ex. störningar i produktionen, minskad orderingång, minskat antal besökare, färre kundmöten m.m.
  • Problem med transporter och logistik.
  • Personal, t.ex. permitteringar, korttidspermitteringar, uppsägningar, ökat antal sjukskrivningar, svårare att rekrytera personal m.m.

Information som lämnas till Näringslivskontoret och sedan till ALMI Nord och Näringslivsdepartementet behandlas med sekretess.

Om företaget behöver säga upp personal med anledning av Coronaviruset finns mer information att få här:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/nyheter/nyheter/2020-03-19-saga-upp-personal-eller-permittera-med-anledning-av-coronaviruset

Staten täcker en del av lönekostnaderna vid korttidspermittering under 2020. Ta del av frågor och svar om korttidspermittering. Läs mer:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

Företag i Överkalix kommun kan alltid kontakta Näringslivskontoret för mer information, rådgivning etc. Även dessa kontakter behandlas med sekretess
bo.haggroth@overkalix.se
070-115 33 56

Almi: digitalt evenemang "Så marknadsför du dig i digitala kanaler"

Sara Wallin, vd Almi väst, samtalar med två experter inom digital marknadsföring, Hanaw Rashid och Christer Pettersson. De kommer bland annat att berätta om vad de olika marknadsföringsbegreppen betyder i praktiken, hur du kan använda dina egna kanaler för att nå ut, vilka trender påverkar och mycket annat.

Dag och tid:
Livesänds digitalt fredagen den 3 april kl 14.00. Läs mer och anmäl dig:

https://www.almi.se/live-webinar/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=digitalisering-2020&utm_content=live-event-marknadsforing

I länken nedan finns samlad information om andra tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset covid-19.

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

 -----------------------------------------------

 

Välkommen till frukostmöte om kommunens e-tjänster

När: Onsdag 12 februari kl: 07.30

Var: Folkets hus, Bulandsgatan 2, Överkalix

Tema: Kommunens e-tjänster

Göran Larsson IT-chef på Överkalix kommun informerar om kommunens e-tjänster som ska införas och förbättra servicen till företagen.

 

Välbesökt frukostmöte om norrbottnisk mat

Årets första frukostmöte 29 januari på Folkets hus blev välbesökt. Hulda Wirsén, Länsstyrelsen berättade om sitationen för länets matproduktion. Om livsmedelsproduktionens villkor, påverkan och roll i samhället. Ett välbesökt möte om ett ämne som engagerar många, vilket också märktes på det stora antalet deltagare under frukostmötet. Både Sveriges och länets självförsörjningsgrad av mat har minskat kraftigt de senaste 30 åren, men det pågår också utveckling både inom produktion och förädling.

 

Ta del av varningslistan

Varningslistan varnar dig för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!

Varningslista för oseriösa företag - kolla här först!

Test - MIRROR-web01