Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tips & råd

Tips & råd

Enkla tips och råd som är till för att förhindra olyckor. Övriga blanketter

Det är mycket lättare om man har förbereds sig för händelser, än att vara omedveten om konsekvenserna. Nedan finns tips och råd hur du kan förbereda och minska riskerna.

Brännskador

Elda säkert utomhus

ICE - in Case of Emergency

Säkerhet för äldre

Säkerhet på is 

Stora arrangemang 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01