Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning

Vid tillfällig övernattning finns det en rad viktiga saker att tänka på innan övernattning kan ske.

Då hyresgäst/övernattande personer inte kan förväntas ha god lokalkännedom eller veta var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på er som hyr eller lånar ut er lokal eller lokaler för tillfällig övernattning. 

Räddningstjänstens roll är inte att vara tillståndsgivande för tillfällig övernattning.
Räddningstjänstens roll är att informera allmänheten och delge vad som kan anses vara ett skäligt brandskydd för denna typ av verksamhet. 

Hur du som arrangör går tillväga vid anmälan om tillfällig övernattning

  • Läs igenom Bilaga A om brandsäkerhet vid tillfälliga övernattningar.
  • Läs igenom Bilaga B som beskriver ansvarsfördelningen vid tillfälliga övernattningar.
  • Läs igenom ordningsregler för övernattningen i Bilaga C.
  • Kontrollera brandskyddet i aktuell lokal tillsammans med brandskyddsansvarig enligt Bilaga D – Checklista brandskyddskontroll.
  • Fyll i anmälan om tillfällig övernattning (Bilaga E) och skicka in till räddningstjänsten.

 Vid frågor om anmälan eller om lokalens förutsättningar kan du alltid kontakta räddningstjänsten i din kommun. 

Test - MIRROR-web01