Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation beskriver brandskyddet i en byggnad, samt för vilken verksamhet byggnadens brandskydd har anpassats. 

I samband med en nybyggnation, större ombyggnad och när verksamheten i en byggnad förändras ska en brandskyddsdokumentation lämnas in, enligt avsnitt 5:12 i Boverkets byggregler (BBR). Dokumentationen ska innefatta förutsättningarna för brandskyddets utförande och brandskyddets utformning. 

Bygg- och miljökontoret meddelar dig om du ska lämna in en brandskyddsdokumentation i samband med att du söker bygglov eller gör en bygganmälan. Räddningstjänsten har också möjlighet att kräva in en sådan på begäran. 

Mer information gällande brandskyddsdokumentation hittar du hos Boverket.

Test - MIRROR-web01