Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att rädda liv, egendom och miljö samt att skapa trygghet och säkerhet för alla.

Broschyr Räddningstjänsten 

Räddningstjänst

Kommunstyrelsen är den politiska nämnd som fastställer ramar och anger inriktningen för räddningstjänstens verksamhet.

Ordförande i räddningsnämnden (kommunstyrelsen)
Mikael Larsson (v)
Räddningschef Bernt Holmström
Stf räddningschef Ronny Lindberg

Räddningstjänst är det ansvarsområde som ansvarar för den utryckande verksamheten när larmet går. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats.

Organisation

Överkalix Räddningstjänst är en deltidskår med 4 styrkeledare och ca 15 brandmän. Tjänsten som räddningschef köps av Pajala kommun om 40% och blir därmed en naturlig samarbetspartner. Räddningstjänsten har också en väl utvecklad samverkan med de övriga kommunerna i Norrbotten. För att driva runt verksamheten finns ca ½ dagtidstjänst vars huvuduppgifter är förebyggande verksamhet och intern/extern utbildning.

De vanligaste olyckstyperna är trafikolyckor, brand i byggnad och brand i det fria för Överkalix Räddningstjänst. Dessa prioriteras i vår övningsverksamhet.

Räddningsberedskap i kommunen

Beredskap för olyckor och bränder hålls dygnet runt, årets alla dagar i Överkalix kommun.

I Överkalix finns en styrkeledare och fyra brandmän med anspänningstid på sex minuter. Samarbetsavtal medför att Inre befäl finns att tillgå i Luleå.

Insatsledaren nås på telefon dygnet runt: 070-584 78 51

Utryckningspersonal larmas via personsökare och sms.

Test - MIRROR-web01