Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kvinnojouren Athena har startat upp på nytt och finns tillgänglig för kvinnor i Överkalix och Övertorneå.

Kvinnojouren Athena har startat upp på nytt och finns tillgänglig för kvinnor i Överkalix och Övertorneå.

Från och med måndag 29 juni 2015 är deras verksamhet igång och de kan ta emot samtal från kvinnor som har behov av stöd eller samtal. De har jourtelefon måndag - söndag kl. 10.00-12.00 och 13.00-16.00. 

Information hämtad från deras infoblad

Om du blir utsatt för våld

 • Berätta för någon i din närhet vad du blir utsatt för.
 • För dagbok så att du lättare kommer ihåg vad som händer.
 • Uppsök läkare för att dokumentera skadorna.
 • Ring Kvinnojouren för att prata med kvinnor som lyssnar och tror på din berättelse.
 • Gör polisanmälan.Våld mot kvinnor är ett brott.

Tänk på att

 • Din partner utövar makt genom att isolera och kontrollera dig.
 • Din partners växling mellan våld och värme bryter ner dig psykiskt.
 • Det fysiska våldet trappas upp – det stannar inte vid ett slag.

Kvinnojouren Athena

 • Är en feministisk ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Verkar för kvinnors ökade rättigheter i samhället och mot kvinnoförtryck i alla former.
 • Hjälper och stödjer kvinnor och barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp, hot och förnedring.
 • Utbildar, informerar och skapar debatt.

Tel: 070–20 23 829

Test - MIRROR-web01