Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)

VMA ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser.

Syfte

VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. 

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Överkalix har 5 ljudsändare som är belägna i centralorten.

Hur låter larmet?

Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal.

Här kan du lyssna på hur signalen låter (YouTube klipp). 

Hur gör jag när larmet går?

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar
  • Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information

VMA i telefonen och som sms i mobilen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Test av VMA

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Test - MIRROR-web01