Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

POSOM-gruppen

POSOM-gruppen

Kommunen har en särskild grupp för psykisk och socialt omhändertagande (POSOM), som ska ge krisstöd. Gruppen används vid större olyckor eller trauman där drabbade människor behöver stöd. 

Vem gör vad?

I POSOM-gruppen finns företrädare från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten, polisen, landstinget och Överkalix församling.

POSOM arbetar flexibelt på olycksplatsen eller på en samlingplats där behovet finns. POSOM ska om möjligt inte arbeta med skadade personer, utan främsta uppgiften är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

Insatsen sker i akutskedet. Om det behövs kvalificerad vård eller längre insatser samverkar POSOM med landstingets stödorganisation.

POSOM basinsats består av:

  • Vara närvarande och ge värme 
  • Stödja 
  • Lyssna aktivt 
  • Vid behov slussa vidare till rätt person eller insats

Vem kan kalla på POSOM?

Beslut om behov att kalla in POSOM fattas av insatsledare, polisens insatsledare, förvaltningschefer inom kommunen eller av sjukvårdsgrupp.

Det är sammankallande, tillika ordförande, i POSOM som beslutar att funktionen ska träda i kraft.

Det är viktigt att observera att en enskild person inte kan aktivera POSOM utan endast behöriga personer.

Test - MIRROR-web01