Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Krisberedskap

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om samhällets och medborgarnas förmåga att hantera händelser utöver det normala – extraordinära händelser och kriser.

Sårbarhetsreducerande åtgärder

Medborgarna har en grundberedskap för att hantera tillfälliga bortfall av ström, telefoni och vatten. Denna beredskap kan du läsa mer om på sidan "Om det händer". Kommunen och övriga samhället kontrollerar regelbundet att samhällsviktig verksamhet kommer att fungera även vid kris och stora påfrestningar.

Samhällets krisberedskap

Ledning i krissituationer bygger på att verksamheter och medborgare tar ansvar för det de ansvarar för i ett normalläge. Kommunen har en organisation för ledning av kriser som övas regelbundet. Genom omvärldsbevakning ser vi till att om möjligt ligga steget före krisen.

Krisstöd - POSOM

Runt omkring händer det att människor drabbas av en olycka eller annan kris. Det kan vara vänner, arbetskamrater och familj. I vissa situationer kan det krävas en samordning av krisstödsinsatser från samhället för att förebygga psykisk ohälsa. Då kan kommunens POSOM-grupp komma till användning. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. 

Test - MIRROR-web01