Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Överkalix kommuns förebyggande arbete sker genom den befintliga organisationen för socialt- och pedagogiskt arbete. Det handlar om att nyttja befintlig kunskap och kompetenser som redan jobbar med att förebygga och försöka hjälpa människor från att dras in i miljöer som kan leda till utanförskap, miljöer där människor kan komma att skada sig själva och andra. Den brottsförebyggande arbetsgruppen är samordnande.

Kommunen har tagit fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet, den finns längst ned på sidan.

Orostelefon och chatt om radikalisering

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Orostelefonen är en nationell stödtelefon som drivs av Rädda Barnen och erbjuder professionellt samtalsstöd helt anonymt. Både barn och vuxna kan ringa. Vi talar flera språk. Det går också bra att chatta med oss.

Telefon: 020-100 200. Chatt: www.raddabarnen.se/oroschatten

Information om öppettider med mera finns på www.raddabarnen.se/orostelefonen

Rädda Barnen är en ickestatlig, politiskt- och religiöst obunden organisation. Du kan också söka stöd från Socialtjänsten i din kommun. Om du istället vill kontakta Polisen gör du det på 114 14.

Test - MIRROR-web01