Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte

I slutet på januari undertecknades medborgarlöftet för 2017 av kommun och polis. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som tidigare funnits mellan kommun och polis.

När löftena tas fram får medborgarna lokalt möjlighet att var med och lämna synpunkter på vad som upplevs som viktigt. Medborgarlöftet utgår sedan från det som upplevs som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att få in synpunkter till arbetet med medborgarlöftena har BRÅ-gruppen bland annat använt en enkät som funnits på kommunens hemsida under november.

Läs den övergripande överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Östra Norrbotten, samt medborgarlöftet för 2017 längst ned på sidan. 

Test - MIRROR-web01