Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ

Som medborgare i Överkalix kommun har du möjlighet att lämna förslag som kommunens politiker slutligen får ta ställning till - ett så kallat medborgarinitiativ.

Överkalix kommunfullmäktige har beslutat att från och med den 1 juni 2019 ge kommunmedborgarna möjlighet att lämna in förslag, som kan komma att utredas och införas i kommunen. Initiativet ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet för att bli föremål för utredning.

Ett medborgarinitiativ behöver inte vara utformat på ett speciellt sätt, men det ska lämnas skriftligen och vara undertecknat med namn och adress av den eller de medborgare som lämnar förslaget.

När vi får in ditt medborgarinitiativ registreras det. Sedan görs bedömningen vilken av kommunens verksamheter eller tjänstemän som ska utreda frågan, beroende på vilket område det handlar om. Efter att en utredning gjorts presenteras ett förlag till politiken.

Du som skrivit ett medborgarinitiativ får ett svar av kommunen när beslut är fattat, och har du en riktigt bra idé finns det möjlighet att politikerna beslutar att genomföra ditt förslag.

Vi har en blankett som du kan skriva ut och fylla i. Den skickar du till:

Överkalix kommun
956 81 Överkalix

eller via epost till: kommun@overkalix.se 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01