Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ

Gör din röst hörd i kommunen! Nu har du möjlighet att lämna in medborgarinitiativ till Överkalix kommunstyrelse.

Som medborgare i Överkalix kommun har du möjlighet att lämna förslag som kommunens politiker slutligen får ta ställning till, ett så kallat medborgarinitiativ.

Överkalix kommunfullmäktige har beslutat att fr.o.m den 1 juni 2019 ge medborgarna i kommunen möjlighet att lämna in förslag som kan komma att utredas och införas i kommunen. Initiativen ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet för att bli föremål för utredning.

Ett medborgarinitiativ behöver inte vara utformat på ett speciellt sätt, men det ska lämnas skriftligen och vara undertecknat med namn och adress av den eller de medborgare, som lämnar förslaget.

När vi får in ditt medborgarinitiativ registreras det. Sedan görs bedömningen vilken av kommunens verksamheter eller tjänstemän som ska utreda frågan, beroende på vilket område det handlar om. Efter att en utredning gjorts presenteras ett förlag till politiken.

Du som skrivit ett medborgarinitiativ får ett svar av kommunen när beslut är fattat, och har du en riktigt bra idé finns det möjlighet att politikerna beslutar att genomföra ditt förslag.

Här finns blankett som du kan skriva ut och fylla i. Den skickar du till Överkalix kommun, 956 81 Överkalix eller via epost till kommun@overkalix.se.

Blankett Medborgarinitiativ.pdf

 

 

 


 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01