Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Valnämnden

Valnämnden

Valnämnden i Överkalix ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar i Överkalix kommun.

Valnämnden i Överkalix är så kallad lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för valdags- och förtidsröstningen vid allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Ledamöter

Om du vill nå dem, de flesta politiker har e-postadresser enligt principen:

fornamn.efternamn@overkalix.se

(s) Cenneth Pettersson
(s) Kristina Åhl
(c) Christina Hjelm
(s) Göran Hansson
(v) Kristina Olofsson

 

Ersättare

(s) Robert Karlsson
(s) Verönica Andersson
(c) Kristina Isaksson
(s) Tea Pahikka Aho
(v) Eva Persson 

Ordförande

(s) Cenneth Pettersson

Vice ordförande

(s) Kristina Åhl

 

Reglemente för valnämnden 
Valnämndens reglemente.pdf

 

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen i Norrbotten är regional valmyndighet. Den regionala valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Central valmyndighet

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Test - MIRROR-web01