Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Övriga förtroendevalda

Övriga förtroendevalda

Övriga förtroendevalda

 

Bodelningsgodemän

(c) Yvonne Karlsson 
(s) Cenneth Pettersson

Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar

(s) Stig-Göran Nilsson 
(fp) Monica Eliasson

Överförmyndare

(s) Ivar Isaksson 
(mp) Hans Lönnelid (ersättare)

Oberoende - Budgetberedning för revisionen

(fp) Hans Forsman 
(s) Per-Gösta Andersson  
(c) Karin Liljebäck

Styrelsen för Stiftelsen Överkalixbostäder

Ledamöter

(c) Christina Hjelm (ordförande)
(v) Marianne Jakobsson (vice ordförande) 
(s) Anne Jakobsson 
(s) Ivan Gustavsson 
(c) Carina Edenberg

Ersättare

(fp) Monica Eliasson
(s) Rolf Gustafsson
(v) Leif Larsson
(s) Leif Johansson
(c) Per-Erik Olofsson

Intagningsnämnd för den kommunala vuxenutbildningen och gymnasieskolan

(m) Peter Larsson
(s) Kristina Åhl
(v) Dan Hagström

Naturvårdsombud

(c) Gunnar Liljebäck
(v) Dan Hagström (ersättare)

Nämndemän

(s) Leif Berglund
(v) Eva Persson 
(c) Kristina isaksson 

Arbetsmiljögruppen

Ledamöter

(fp) Göran Larsson (ordförande) 
(s) Leif Johansson (vice ordförande)
(v) Leif Larsson

Ersättare

(c) Gunnar Liljebäck 
(s) Otto Larsson
(m) Peter Larsson

Överkalix Folkets Husförening

Ombud

(v) Ingemar Hagström 
(s) Per-Gösta Andersson
(c) Håkan Andersson
(s) Kristina Åhl
(fp) Amanda Nilsson

Ersättare

(v) Eva Persson 
(s) Ivan Gustavsson
(c) Per-Erik Olofsson
(s) Gerda Nylun
(mp) Hans Lönnelid

Ombud förbundsfullmäktige Kommunförbundet Norrbotten

(v) Kristina Olofsson
(c) Christina Hjelm (ersättare)

Kommunförbundet Norrbottens styrelse

(c) Sarah Karlsson 
(v) Mikael Larsson (ersättare)

Nya Högskoleförbundet Östra Norrbotten

(m) Peter Larsson 
(v) Mikael Larsson (ersättare)

Borgerlig vigselförrättare

(v) Mikael Larsson
(s) Leif Nilsson

Borgerlig begravningsförrättare

(v) Mikael Larsson

Ombud enligt begravningslagen

(v) Eva Persson, Vännäsvägen 149, 956 92 Överkalix

Sparbanken Nord 1 huvudman (representatnt vid årsstämma samt extra sparbanksstämma) mandatperiod 2015-2019

(v) Mikael Larsson

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

(v) Mikael Larsson
(s) Birgitta Persson (ersättare)

Ombud för BD-pops bolagsstämma 2014-2018

(fp) Amanda Nilsson

E-nämnd Norrbottens län

(fp) Göran Larsson 
(s) Birgitta Persson (ersättare)

 

Överkalix Värmeverk

Ledamöter
(c) Gunnar Liljebäck, ordf
(s) Jonas Pahikka Aho
(m) Matz Flink
(s) Leif Nilsson
(ober) Nils Olof Lindfors
(ober) Bengt-Erik Johansson

Ersättare
(v) Leif Larsson
(s) Bengt-Erik Rolfs
(c) Per-Erik Olofsson
(s) Sara Rahm

Ombud bolagsstämma
(v) Mikael Larsson
(s) Anne jakobsson (ersättare)

 

Kalix Älvs ekonomiska förening - kommunens representant vid årsmöte 2014-2018

(c) Christina Hjelm

Kalix Älvs ekonomiska förening - nominering av styrelseledamot och ersättare 2014-2018

(c) Sarah Karlsson 
(s) Birgitta Persson (ersättare)

Ombud kommuninvest ekonomiska förening

(c) Christina Hjelm 
(s) Anne Jakobsson (ersättare)

UNGsam 2014-2018

Kommunstyrelsens repr.
(c) Sarah Karlsson + 1 tjänsteman       + (s) Maria Partanen

Socialnämndens repr.
(v) Maria Nilsson  + 1 tjänsteman

Barn- och utbildningsnämndens repr.
(c) Per-Erik Olofsson                           + (s) Charlie Hansson Rojas
Elevrådet Strandskolan
Elevrådet Gymnasieskolan
Ungdomsrådet
Ungdomssamordnare Jonas Karlsson
Polisen Leif Nilsson
Överkalix församling
Överkalix IF Ruth Henriksson
Kurator
Elevhälsan
Sstudieförbunden (Vuxenskolan, ABF och Studiefrämjandet)

Överkalix Teaterförening, kommunens representanter 2014-2018

(mp) Hans Lönnelid, Kvarnvägen 27, 956 32 Överkalix
(s) Birgitta Persson, Kälvudden 10, 956 91 Överkalix
(c) Håkan Andersson, Allsån 123, 956 92 Överkalix

  

 

 

 

Test - MIRROR-web01