Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Övriga förtroendevalda

Övriga förtroendevalda

 

Övriga förtroendevalda


Kommunfullmäktiges valberedning 

Ledamöter:
(s) Robert Karlsson, sammankallande
(s) Kristina Åhl, vice sammankallande
(c) Gunnar Liljebäck
(s) Tea Pahikka-Aho
(v) Kristina Olofsson

Ersättare:
(s) Cenneth Pettersson
(s) Veronica Andersson
(c) Håkan Andersson
(s) Bengt-Erik Rolfs
(v) Daniel Henriksson

Bodelningsgodemän

(c) Yvonne Karlsson 
(s) Cenneth Pettersson


Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar

(s) Stig-Göran Nilsson 
(c) Yvonne Karlsson

Överförmyndare

(s) Ivar Isaksson 
(s) Magnus Fornelid (ersättare)

Styrelsen för Stiftelsen Överkalixbostäder

Ledamöter
(s) Niclas Hökfors (ordförande)
(s) Susanna Karlsson 
(c) Christina Hjelm
(s) Otto Larsson (vice ordförande) 
(v) Leif Larsson

Ersättare
(s) Göran Hansson
(s) Carina Tornberg
(c) Sture Persson
(s) Rolf Gustafsson
(v) Marianne Jakobsson


Intagningsnämnd för den kommunala vuxenutbildningen och gymnasieskolan

(s) Charlie Hansson-Rojas
(s) Robert Karlsson
(c) Per-Erik Olofsson


Naturvårdsombud

(s) Veronica Andersson
(s) Per Rauman (ersättare)

Lokal Översiktsplan-Översiktsplanegruppen

Ledamöter:
(s) Leif Johansson
(s) Berith Drugge
(c) Gunnar Liljebäck
(s) Niclas Hökfors
(v) Marianne Jakobsson

Ersättare:
(s) Otto Larsson
(s) Per Rauman
(c) Sarah Karlsson
(s) Robert Karlsson
(v) Per-Arne Heneryd


Ordförande:

(s) Leif Johansson

Vice ordförande:
(s) Niclas Hökfors

LOTS (Lokal trafiksäkerhetsgrupp)

Ordinarie representant:
(s) Bengt-Erik Rolfs

Ersättare:
(c) Gunnar Liljebäck

 

Representant och ersättare i Folkhälsorådet

Representant:
(s) Carina Tornberg

Ersättre:
(s) Sara Söderberg

 

Nämndemän

(s) Leif Berglund
(v) Eva Persson 
(c) Kristina isaksson 

Arbetsmiljögruppen

Ledamöter
(s) Anette Landin Hansson (ordförande) 
(s) Camilla Ek (vice ordförande)
(c) Gunnar Liljebäck

Ersättare
(s) Carina Tornberg 
(s) Susanna Karlsson
(c) Stefan Granlund

Överkalix Folkets Husförening

Ombud
(s) Bengt-Erik Rolfs
(s) Kristina Åhl
(c) Håkan Andersson
(s) Otto Larsson
(v) Per-Arne Heneryd

Ersättare
(s) Tea Pahikka Aho 
(s) Carina Tornberg
(c) Inga Karlsson
(s) Leif Nilsson
(v) Anneli Nilsson


Ombud förbundsfullmäktige Norrbottens kommuner

(s) Susanna Karlsson
(s) Niclas Hökfors (ersättare)

Norrbottens kommuners styrelse

(s) Anne Jakobsson
(s) Leif Nilsson (ersättare)

Borgerlig vigselförrättare

(v) Kristina Olofsson
(s) Leif Nilsson

Borgerlig begravningsförrättare

(s) Curt-Erik Gyllemalm


Representant vid alkoholtillsyn

(s) Göran Hansson

Sparbanken Nord 1 huvudman (representatnt vid årsstämma samt extra sparbanksstämma) mandatperiod 2018-2022

(s) Leif Nilsson

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län

(v) Anne Jakobsson
(c) Sarah Karlsson (ersättare)

 

Ombud till bolagsstämma samt representant för IT Norrbotten AB 2018-2022

Ombud/ägarrepresentant:

(s) Anne Jakobsson

Ersättare för ombud/ägarrepresentant:

(s) Leif Nilsson

Ombud för BD-pops bolagsstämma 2018-2022

(s) Robert Larsson

 

Ombud till bolagsstämma samt representant för NENET (Norrbottens Energikontor AB) 2018-2022

Ombud/ägarrepresentant:

(s) Anne Jakobsson

Ersättare för ombud/ägarrepresentant:

(s) Leif Nilsson

 

Ombud och ersättare till årsstämma för Leader Polaris

Ordinarie ombud vid årsstämma:
(s) Leif Nilsson
(c) Sarah Karlsson

Ersättare för ombud vid årsstämma:
(s) Anne Jakobsson
(c) Per-Erik Olofsson


E-nämnd Norrbottens län

(fp) Göran Larsson 
(s) Birgitta Persson (ersättare)

 

Insynsplats Heart of Lapland

(s) Leif Nilsson

 

Lotterikontrollant

(s) Roger Nilsson

 

Överkalix Värmeverk

Ledamöter
(c) Gunnar Liljebäck, ordf
(s) Jonas Pahikka Aho
(m) Matz Flink
(s) Leif Nilsson
(ober) Nils Olof Lindfors
(ober) Bengt-Erik Johansson

Ersättare
(v) Leif Larsson
(s) Bengt-Erik Rolfs
(c) Per-Erik Olofsson
(s) Sara Rahm

Ombud bolagsstämma
(v) Mikael Larsson
(s) Anne jakobsson (ersättare)

 

Kalix Älvs ekonomiska förening - kommunens representant vid årsmöte 2018-2022

(s) Anne Jakobsson

 

Kalix Älvs ekonomiska förening - nominering av styrelseledamot och ersättare 2018-2022

(s) Ronny Landin 
(c) Gunnar Nilsson (ersättare)


Representanter samt kontaktpolitiker för vattenfrågor i Vattenrådet (Vattenmyndigheten)

Representant för Vattenrådet (Kalix- och Töreälvens vattenråd):
Ordinarie: (s) Ronny Landin
Ersättare: (s) Sven-Erik Eklund

 

Kontaktpolitiker vattenfrågor (Vattenmyndigheten . Bottenviken):
Ordinarie:
(s) Ronny Landin
Ersättare: (s) Sven-Erik Eklund

 

Ombud till bolagsstämma samt representant för Investeringar i Norrbotten AB 2018-2022

Ombud/ägarrepresentant:

(s) Leif Nilsson

Ersättare för ombud/ägarrepresentant:

(s) Anne Jakobsson

 

Ombud kommuninvest ekonomiska förening

(s) Anne Jakobsson 
(c) Christina Hjelm (ersättare)

 

UNGsam 2018-2022

Kommunstyrelsens repr.
(s) Sara Söderberg + 1 tjänsteman               (c) Sarah Karlsson

Sociala omsorgsutskottets repr.
(s) Carina Tornberg + 1 tjänsteman             (v) Sofi Hällström

Barn- och utbildningsutskottets repr.
(s) Charlie Hansson-Rojas + 1 tjänsteman   (c) Per-Erik Olofsson                           
Elevrådet Strandskolan
Elevrådet Gymnasieskolan
Ungdomsrådet
Ungdomssamordnare Jonas Karlsson
Polisen
Överkalix församling
Överkalix IF Ruth Henriksson
Kurator
Elevhälsan
Studieförbunden (Vuxenskolan, ABF och Studiefrämjandet)

 

Överkalix Teaterförening, kommunens representanter 2014-2018

(s) Siv Larsson
(s) Sara Söderberg
(c) Sture Persson

  

 

 

 

Test - MIRROR-web01