Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen

Överkalix har från och med mandatperioden 2018-2022 två kommunalråd.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Anne Jakobsson, arbetar tillsammans med vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet Leif Nilsson, på heltid med uppdrag för kommunen.  

Kommunstyrelsen ska särskilt:

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut
 • i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen

Viktiga ansvarsområden för kommunstyrelsen i Överkalix kommun är:

 • övergripande administration
 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • bostadsförsörjning
 • tekniska frågor
 • fastighetsfrågor
 • informations- och näringslivsfrågor
 • kommunens räddningstjänst

Ledamöter

Om du vill nå dem, de flesta politiker har e-postadresser enligt principen:förnamn.efternamn@overkalix.se

(s)  Anne Jakobsson (ordförande)
(s)  Leif Nilsson (vice ordförande)
(c) Sarah Karlsson
(s) Susanna Karlsson
(v) Leif Larsson
(s) Niclas Hökfors 
(m) Matz Flink 
(s) Sara Söderberg
(c) Per-Erik Olofsson
(sd) Roland Andersson
(s) Bengt-Erik Rolfs

Ersättare

(s) Charlie Hansson-Rojas
(s) Tea Pahikka Aho
(c) Stefan Granlund
(s)  Carina Tornberg
(v) Anneli Nilsson
(s) Cenneth Pettersson
(m) Leif Grape
(s) Camilla Ek 
(c) Jonas Persson
(sd) Ethel Landström
(s) Robert Karlsson
(s) Caroline Sjödin
(v) Daniel Henriksson
(s) Otto Larsson
(c) Peter Modig
(s) Anette Landin
(m) Peter Larsson
(s) Veronica Andersson
(s) Maria Edfast

Test - MIRROR-web01