Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige

beslutar i ärenden som bland annat rör:

 • kommunens mål samt riktlinjer för den kommunala verksamheten
 • den kommunala skattesatsen
 • ekonomiska ramar för övriga verksamheter och nämnder
 • taxor och avgifter
 • försäljning av fast egendom
 • nämnders organisation
 • övriga strategiska frågor som rör kommunens verksamhet

Ledamöter - kommunfullmäktige

Om du vill nå dem, de flesta politiker har e-postadresser enligt principen:
fornamn.efternamn@overkalix.se

Ledamöter

 1. (s) Leif Nilsson
 2. (s) Anne Jakobsson
 3. (c) Sarah Karlsson
 4. (s) Kristina Åhl
 5. (v) Daniel Henriksson
 6. (s) Bengt-Erik Rolfs
 7. (m) Susanne Grape
 8. (s) Susanna Karlsson
 9. (c) Per-Erik Olofsson
 10. (sd) Roland Andersson
 11. (s) Niclas Hökfors 
 12. (s) Veronica Andersson
 13. (v) Kristina Olofsson
 14. (s) Charlie Hansson-Rojas
 15. (c) Christina Hjelm
 16. (s) Sara Söderberg
 17. (m) Matz Flink
 18. (s) Robert Larsson
 19. (s) Tea Pahikka Aho
 20. (v) Leif Larsson
 21. (c) Gunnar Liljebäck
 22. (s) Lennart Holm
 23. (sd) Ethel Landström
 24. (s) Birgitta Persson
 25. ( ) Leif Johansson

Totalt 25 ledamöter:
14 s, 4 c, 3 v, 2 m, 2 sd
varav 14 män och 11 kvinnor

Ersättare

Moderata samlingspartiet

 1. (m) Leif  Grape
 2. (m) Jan-Erik Larsson

Centerpartiet

 1. (c) Håkan Andersson
 2. (c) Anna Henriksson-Hjelm

Socialdemokratiska Arbetarepartiet

 1. (s) Cenneth Pettersson
 2. (s) Carina Tornberg
 3. (s) Robert Karlsson
 4. (s) Camilla Ek
 5. (s) Dan-Christer Nilsson
 6. (s) Maria Edfast
 7. (s) Otto Larsson

Vänsterpartiet

 1. (v) Anneli Nilsson
 2. (v) Per-Arne Heneryd

Totalt 13 ersättare:
7 s, 2 c, 2 v, 2 m
varav 8 män och 5 kvinnor

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande:
(s)  Kristina Åhl

1:e vice ordförande:
(s)  Birgitta Persson

 2:e vice ordförande:
(c)  Christina Hjelm


Kommunfullmäktiges valberedning

Ledamöter

(s) Robert Karlsson (sammankallande)
(s) Kristina Åhl 
(c) Gunnar Liljebäck 
(s) Tea Pahikka-Aho
(v) Kristina Olofsson

Ersättare

(s) Cenneth Pettersson
(s) Veronica Andersson 
(c) Håkan Andersson 
(s) Bengt-Erik Rolfs 
(v) Daniel Henriksson  

 

 Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf

Test - MIRROR-web01