Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige

beslutar i ärenden som bland annat rör:

 • kommunens mål samt riktlinjer för den kommunala verksamheten
 • den kommunala skattesatsen
 • ekonomiska ramar för övriga verksamheter och nämnder
 • taxor och avgifter
 • försäljning av fast egendom
 • nämnders organisation
 • övriga strategiska frågor som rör kommunens verksamhet

Ledamöter - kommunfullmäktige

Om du vill nå dem, de flesta politiker har e-postadresser enligt principen:
fornamn.efternamn@overkalix.se

Ledamöter

 1. (s) Birgitta Persson
 2. (v) Mikael Larsson (mikael.k.larsson@overkalix.se)
 3. (c) Sarah Karlsson
 4. (s) Anne Jakobsson
 5. (s) Bengt-Erik Rolfs (1:e vice ordf)
 6. (v) Kristina Olofsson
 7. (c) Christina Hjelm (ordf)
 8. (s) Otto Larsson
 9. (s) Maria Listerman Nilsson
 10. (v) Dan Hagström
 11. (c) Håkan Andersson 
 12. (s) Lennart Holm
 13. (m) Matz Flink
 14. (v) Maria Nilsson (maria.nilsson2@overkalix.se)
 15. (s) Per-Gösta Andersson
 16. (c) Joakim Sundström
 17. (s) Niclas Hökfors
 18. (v) Leif Larsson (2:e vice ordf)
 19. (s) Sven-Erik Eklund
 20. (c) Per-Erik Olofsson
 21. (s) Ivan Gustafsson
 22. (v) Eva Persson
 23. (c) Gunnar Liljebäck
 24. (s) Dan-Christer Nilsson
 25. (s) Charlie Hansson-Rojas
 26. (v) Daniel Henriksson
 27. (c) Katarina Karlsson
 28. (s) Ronny Landin (s)
 29. (m) Peter Larsson
 30. (mp) Hans Lönnelid

Totalt 30 ledamöter:
13 s, 7 c, 7 v, 1 mp, 2 m, (1 sd - tom plats)
varav 17 män och 13 kvinnor

Ersättare

Moderata samlingspartiet

 1. (m) Jan-Erik Larsson
 2. (m) Yngve Mattsson-Hjerpe

Centerpartiet

 1. (c) Anna Henriksson-Hjelm
 2. (c) Kristina Isaksson
 3. (c) Elin Sundström
 4. (c) Gunnar Johansson

Socialdemokratiska Arbetarepartiet

 1. (s) Rolf Gustafsson,
 2. (s) Helena Henriksson
 3. (s) Mats Andersson
 4. (s) Berith Drugge
 5. (s) Ann-Louise Larsson
 6. (s) Karin Åström
 7. (s) Jonas Pahikka-Aho

Vänsterpartiet

 1. (v) Maria Nilsson
 2. (v) Ingemar Hagström
 3. (v) Per-Arne Heneryd
 4. (v) Marianne Jakobsson

Miljöpartiet de gröna

 1. (mp) Hussein Seifour

Totalt 19 ersättare:
7 s, 3 c, 3 v, 2 m, 2 mp
varav 11 män och 8 kvinnor

Kommunfullmäktiges valberedning

Ledamöter

(v) Kristina Olofsson (sammankallande)
(s) Lennart Holm 
(c) Håkan Andersson (vice sammankallande)
(s) Anne Jakobsson 
(fp) Amanda Nilsson

Ersättare

(v) Daniel Henriksson 
(s) Ivan Gustafsson 
(c) Håkan Andersson 
(s) Maria Listerman Nilsson 
(mp) Kennerth Moberg  

Test - MIRROR-web01