Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

Ledamöter:

PRO: 
Bernt Nilsson, Tvärån 3, 956 91 ÖVERKALIX
Lars Andersson, Rönnvägen 1, 956 32 ÖVERKALIX

SPF:
Göran Jakobsson, Björkholmen 11, 956 92 ÖVERKALIX

Svenska Kommunalpensionärens förbund avd 93 Överkalix:
Gun Ekblom, Kypasjärvivägen 30, 956 93 ÖVERKALIX

Synskadades Riksförbund (SRF):
Doris Willberg, Svartbyvägen 149, 956 93 ÖVERKALIX

Hjärt- och lungsjukas förening i Överkalix:
Karl-Erik Nilsson, Kvarnvägen 16, 956 32 ÖVERKALIX

Hörselskadades förbund: 

FUB:Nybyvägen 51, 956 92 ÖVERKALI

Carin Wallgren, Storgatan 5, 956 31 ÖVERKALIX

Kommunens representanter:
(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 68, 956 93 ÖVERKALIX (ordförande)
(s) Anne Jakobsson, Jockfall Storvägen 23, 956 92 ÖVERKALIX
(v) Maria Nilsson, Ertsjärv 31, 956 98 LANSJÄRV (vice ordförande)

Ersättare:

PRO:
Majken Isaksson, Boheden 4, 956 93 ÖVERKALIX 
Per Rauman, Björkholmen 1, 956 92 ÖVERKALIX

SPF:
Inge Vikman, Torgvägen 4, 956 32 ÖVERKALIX

Hjärt- och lungsjukas förening i Överkalix:
Anders Wilén, Nygatan 2, 956 31 ÖVERKALIX

Hörselskadades förbund:

FUB:
Bo-Gunnar Wennberg, Älvgatan 4, 956 31 ÖVERKALIX

Kommunens representanter:
(c) Kristina Isaksson, Älvgatan 20, 956 31 ÖVERKALIX 
(s) Sven-Erik Eklund, Lombheden30, 956 93 ÖVERKALIX 
(fp) Thomas Nilsson, Västra Rödupp 84, 956 92 ÖVERKALIX

Ordförande:
(c)  Christina Hjelm, Ruonavägen 68, 956 93 Överkalix

Vice Ordförande:
(v) Maria Nilsson, Ertsjärv31, 956 98 Lansjärv

Test - MIRROR-web01