Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

Ledamöter:

PRO: 
Bernt Nilsson
Per Rauman

SPF seniorerna:
Sune Nilsson

Svenska Kommunalpensionärens förbund avd 93 Överkalix:
Gun Ekblom

Synskadades Riksförbund (SRF):
Doris Willberg

Hjärt- och lungsjukas förening i Överkalix:
Karl-Erik Nilsson

Hörselskadades förbund: 
Per Gösta Andersson

FUB:

Kommunens representanter:
(s) Cenneth Pettersson
(v) Anneli Nilsson
(s) Susanna Karlsson

Ersättare:

PRO:
 

SPF seniorerna:
Inger Jönsson

Svenska Kommunalpensionärernas förbund avd 93 Överkalix:
Alva Stoltz

Hjärt- och lungsjukas förening i Överkalix:
Anders Wilén

Hörselskadades förbund:
Per-Arne Heneryd

FUB:

Kommunens representanter:
(s) Maria Edfast 
(c) Sarah Karlsson 
(s) Niclas Hökfors

Ordförande:
(s) Susanna Karlsson

Vice Ordförande:
(s) Cenneth Pettersson

Test - MIRROR-web01