Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet

Det är Barn- och utbildningsutskottet (BU) som ansvarar för skolans samtliga verksamheter samt för kulturverksamheten i kommunen. BU består av politiskt tillsatta ledamöter. BU är skolans beredande organ och kommunstyrelsen är det beslutande organet.

Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom gällande:

  • förskoleklass
  • grundskola
  • särskola
  • gymnasieskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • SFI

Barn- och utbildningsutskottet (BU) fullgör även kommunens uppgifter enligt skollagen gällande förskola och skolbarnomsorg. BU har också att bevaka kommunens intressen vad gäller högskoleutbildningar.  
 
Barn- och utbildningsutskottet skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning.  
 

Ledamöter

Om du vill nå dem, de flesta politiker har e-postadresser enligt principen:
fornamn.efternamn@overkalix.se

(s)  Bengt-Erik Rolfs
(s)  Charlie Hansson-Rojas
(c)  Per-Erik Olofsson
(s)   Robert Karlsson
(v)  Anneli Nilsson

Ersättare:

(s)  Caroline Sjödin
(s)  Camilla Ek
(c)  Peter Modig
(s)  Leif Nilsson
(v)  Daniel Henriksson


Ordförande:
(s)  Bengt-Erik Rolfs

Vice ordförande:
(s)  Robert Karlsson 

Test - MIRROR-web01