Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Politiker

Politiker

Här kan du se vilka politiker som är valda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna i Överkalix och vilka reglementen som styr det politiska arbetet.

E-postadresser till politikerna

De flesta politiker har e-postadresser enligt principen:
fornamn.efternamn@overkalix.se

Kommunalråd
Sarah Karlsson (c), sarah.karlsson@overkalix.se.
Mikael Larsson (v), mikael.k.larsson@overkalix.se

Rätt politiker hittar du genom att söka i aktuell nämnd eller utskott 

I samtliga nämnder och styrelser inkallas ersättare för respektive parti i den ordning de står uppräknade.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Personalutskottet

Revisorer

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

Övriga förtroendevalda

Test - MIRROR-web01