Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Politiker

Politiker

Här kan du se vilka politiker som är valda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika utskotten därunder, samt nämnderna i vår kommun och vilka reglementen som styr det politiska arbetet.

E-postadresser till politikerna

De flesta politiker har e-postadresser enligt principen:
fornamn.efternamn@overkalix.se

Kommunalråd
Anne Jakobsson (s), anne.jakobsson@overkalix.se
Leif Nilsson (s), leif.nilsson@overkalix.se

Ersättare inkallas för respektive parti i den ordning de står uppräknade.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsutskottet

Bygg- och miljönämnden

Sociala omsorgsutskottet

Valnämnden

Allmänna utskottet

Personalutskottet

Revisorer

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

Övriga förtroendevalda

Test - MIRROR-web01