Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandat betyder uppdrag. Ett mandat är lika med en plats i kommunfullmäktige. Hur många mandat ett parti har beror på hur många röster partiet fick i senaste valet. 

Mandatfördelning

Resultatet av 2018 års allmänna val till kommunfullmäktige gav följande fördelning av de 25 mandaten till Överkalix kommunfullmäktige:

Parti

Antal mandat

Socialdemokraterna (S)

 14

Moderaterna (M)

 2

Centerpartiet (C)

 4

Vänsterpartiet (V)

 3

Sverigedemokraterna (Sd)

 2

 

 

 

 

 

 

Politisk majoritet 

Socialdemokraterna har egen majoritet med 53,2 %.

Politisk representation
Två kommunalrådsposter finns och innehas av

Anne Jakobsson, S 
Leif Nilsson, S

Ordförandeplatserna i nämnderna har fördelats på följande vis:

Kommunstyrelsen

Ordförande Anne Jakobsson, S 
Vice ordförande Leif Nilsson, S

Allmänna utskottet

Ordförande Anne Jakobsson, S 
Vice ordförande Niclas Hökfors, S

Sociala omsorgsutskottet

Ordförande Leif Nilsson, S 
Vice ordförande Cenneth Pettersson, S

Barn- och utbildningsutskottet

Ordförande Bengt-Erik Rolfs, S 
Vice ordförande  Robert Karlsson, S

Bygg- och miljönämden

Ordförande Leif Johansson, S 
Vice ordförande Veronica Andersson, S 

Test - MIRROR-web01