Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandatfördelning och politisk majoritet

Mandat betyder uppdrag. Ett mandat är lika med en plats i kommunfullmäktige. Hur många mandat ett parti har beror på hur många röster partiet fick i senaste valet. Här kan du också se hur den politiska majoriteten ser ut och läsa mer om den valtekniska samverkan som finns.

Mandatfördelning

Resultatet av 2014 års allmänna val till kommunfullmäktige gav följande fördelning av de 31mandaten till Överkalix kommunfullmäktige:

Parti

Antal mandat

Socialdemokraterna (S)

 13

Moderaterna (M)

 2

Centerpartiet (C)

 7

Folkpartiet (Fp)

 0

Vänsterpartiet (V)

 7

Miljöpartiet (Mp)

 1

Kristdemokraterna (Kd)

 0

Sverigedemokraterna (Sd)

 1

Sverigedemokraterna har ingen representant på sitt mandat.

Politisk majoritet 

Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sedan 2014-09-29 en överenskommelse om att ha en valteknisk samverkan under mandatperioden 2015 - 2018. Denna samverkan bedrivs under namnet Överkalix Framtid (ÖF). Överenskommelsen innebär att dessa partier innhar politisk majoritet i kommunen.

Genom att Folkpartiet ingår i Överkalix Framtid så har partiet representation i styrelser och nämnder trots att man inte har något eget mandat.

Vad är valteknisk samverkan?

En valteknisk samverkan innebär att det finns en överenskommelse om att partier bildar en gruppering (allians) av i kommunen befintliga politiska partier.

Med överenskommelsen som grund fördelas och väljs olika förtroendemannaposter, till exempel politiker i de olika nämnderna.

Om den valtekniska samverkan innebär att grupperingen får majoritet efter valet bildar den kommunstyre framöver med majoritet i kommunfullmäktige, styrelser och i nämnder.

Denna majoritet tillsätter också kommunstyrelsens ordförande och andra politiskt valda poster i kommunen.

Politisk representation
Två kommunalrådsposter har inrättats och innehas av

Sarah Karlsson, C

Mikael Larsson, V

Ordförandeplatserna i nämnderna har fördelats på följande vis:

Kommunstyrelsen

Ordförande Mikael Larsson, V

Vice ordförande Sarah Karlsson, C

Socialnämnden

Ordförande Maria Nilsson, C

Vice ordförande Hans Lönnelid, Mp

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande Peter Larsson, M

Vice ordförande Dan Hagström, V

Bygg- och miljönämden

Ordförande Gunnar Liljebäck, C

Vice ordförande Marianne Jakobsson, V

 

Test - MIRROR-web01