Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Centrala ledningsgruppen

Centrala ledningsgruppen

Centrala ledningsgruppen (CLG) är kommunens styrande tjänstemannaorganisation. 

Ledningsgruppen arbetar med strategier och tar beslut som ska gälla kommunövergripande för alla förvaltningar, gällande bland annat personal och ekonomi.

Centrala ledningsgruppen består av:

 • Kommunchef Astrid Isaksson
 • Socialchef Ted Sandin
 • Skolchef Britt-Marie Isaksson
 • Personalchef Siv Larsson
 • Teknisk chef Kenneth Sköld

Ärenden som är aktuella för CLG:  

 • Budgetarbete
 • Näringsliv
 • Jämställdhetsarbete (CEMR)
 • Lönerevision
 • Kompetensförsörjning
 • Arbetsmiljöarbete
 • Strategiska personalfrågor
 • Chefsutvecklingsprogram
 • Verksamhetsutveckling 
Test - MIRROR-web01