Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Författningsregister

Författningsregister

Kommunallagen bestämmer att kommunala föreskrifter, med vissa förbehåll, ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

Föreskrifterna är samlade i en särskild författningssamling. Innehållet i författningssamlingen framgår i Överkalix kommuns författningsregister. 

Kommunala föreskrifter

Regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, ger riksdag och regering rätt att delegera beslut om rättsregler till kommunerna.

Kommunal normgivning innebär att kommunerna får besluta om föreskrifter på områden som miljö- och hälsoskydd, trafik och allmän ordning.

Kommunal normgivning sker även med stöd av kommunallagen som ger kommunerna rätt att besluta om taxor och den kommunala organisationen.

  • Arbetsordning och reglementen
  • Avgifter och taxor 
  • Bestämmelser/ lokala föreskrifter
  • Delegationer

Övriga styrdokument

Här hittar du kommunens övriga styrdokument.

Utöver kommunala föreskrifter får författningssamlingen omfatta andra typer av politiskt beslutade styrdokument, såsom policys och översikts- och detaljplaner.

Det är emellertid viktigt ur rättssynpunkt att det går att särskilja föreskrifterna från kommunens övriga styrdokument.

  • Handlingsprogram
  • Planer
  • Policy
  • Riktlinjer
  • Övrigt 
Test - MIRROR-web01