Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

E-faktura

E-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura.

Lagkravet, att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Som direktupphandling räknas också köp över disk. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan 1 april 2019 omfattas inte retroaktivt av lagen. Alla inköp inom lagen som görs av Överkalix kommun efter detta datum ska faktureras med en e-faktura.

För att kunna skicka elektroniska fakturor är det ett absolut krav att Ni får ett korrekt referensnummer (fakturareferens) och namn på kommunens beställare. Referensnumret består av en fyrsiffrig kod.

Undantaget från e-fakturakravet är fakturor som omfattas av sekretess och de fakturor där det kan innebära en risk för att röja eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet/information.  

Observera att PDF och papper inte är godkända format. 

Ni som kan skicka e-faktura redan idag

Överkalix Kommun vill ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver Ni ansluta Er via ett företag som stödjer Er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med Er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

De format som Överkalix Kommun kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0 .

Identifierare:

Organisationsnummer:                       212000-2684

Namn:                                                Överkalix kommun

Ansluten till distributionstjänst:        Swedbank, SWEDSESS

E-adress via operatörstjänst:              2120002684

PEPPOL-ID:                                       0007:2120002684

GLN nummer:                                     7300009 06165 5

Ni som inte e-fakturerar idag

Om Ni inte har ett affärssystem kan Ni registrera Ert företag i en fakturaportal.

Använd gärna någon av dessa fakturaportaler:  

http://www.fakturaportalen.se/sv/  

https://www.inexchange.se/e-faktura/

Om Ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ ekonomisystem. Hör med Er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Överkalix kommun betalar via bankgiro. Använd alltid bankgiro om sådant finns när Ni skickar e-faktura till Överkalix kommun. 

Överkalix kommun tillämpar 30 dagars betaltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats. Den elektroniska fakturan från formuläret blir mottagen direkt när Ni skickar den. 

Kontakta oss via e-post faktura@overkalix.se för frågor kring anslutning.

Mer information

För mer information om lagkravet, se www.digg.se,  www.sfti.se  och  www.skl.se 

Här kan Ni läsa mer om lagen:

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01