Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret

En kommun har ett stort in- och utflöde av pengar. Det flödet sköter ekonomiavdelningen om. 

Ekonomiavdelningen

På ekonomiavdelningen arbetar vi bland annat med:

  • budget
  • årsredovisning
  • delårsrapporter
  • budgetuppföljning till förvaltningarna
  • fakturering
  • leverantörsfakturor
  • bokföring

Kommunstyrelsen är den politiska nämnd som fastställer ramar och anger inriktningen för ekonomiavdelningens verksamhet. 

Test - MIRROR-web01