Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Om ni vill gifta er borgerligt kan ni boka en av Överkalix kommuns vigselförrättare. De är utsedda av länsstyrelsen och viger er kostnadsfritt.

Vigsel

Äktenskap

Ett äktenskap är könsneutralt, ni som gifter er kan vara antingen en man och en kvinna, två kvinnor eller två män.

Vigsel

Äktenskap ingås antingen genom en vigsel i ett trossamfund, exempelvis i Svenska kyrkan, eller i en annan kyrka eller samfund, eller genom en borgerlig vigsel.

Kyrklig vigsel

Kontakta det aktuella samfundet, till exempel Överkalix församling i Svenska kyrkan, för närmare information om vigsel i kyrkan. 

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni, utan religiösa inslag, som tillhandahålls av Överkalix kommun. Det finns en kortare, samt en lite längre, version av cermonin. Den korta tar bara någon minut.

Kommunen har lokal för cermonin, men ni styr i hög grad själva utformningen och val av lokal i samråd med den vigselförrättare ni väljer. Ceremonin är kostnadsfri.

Länsstyrelsen utser vem eller vilka som får vara borgerliga vigselförättare. Borgerliga vigselförrättare i Överkalix kommun är:

 • Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överkalix
 • Kristina Olofsson, Gyljen Bruksvägen 20, 956 91  Överkalix

Borgerlig vigsel bokar du genom kommunens kansli, telefon 0926 - 740 00.

Innan bokning av borgerlig vigsel

 1. Hindersprövning, det vill säga att det inte finns några juridiska hinder för vigsel, ska vara klart vid bokningstillfället.
  Ansök om hindersprövning hos Skatteverket
  Intyget är giltigt i fyra månader, sedan måste man ansöka om ett nytt.
 2. Anmälan om makars efternamn ska också göras.
  Byt till din makes/ makas efternamn hos Skatteverket 
 3. För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras
 4. Vill ni ingå ett partnerskap, istället för äktenskap, kan ni läsa mer om detta hos Skatteverket 

Utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform som krävs i hemlandet. Vissa länder godkänner endast en viss vigselform för sina medborgare. Dessutom behövs vissa intyg från hemlandet.

För mer information kontakta aktuellt hemlands ambassad. 

Test - MIRROR-web01