Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ärendelistor, kallelser och protokoll

Ärendelistor, kallelser och protokoll

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och de olika nämndernas ärendelistor, kallelser och protokoll.

Offentliga protokoll

När kommunens protokoll är justerade blir de allmänna handlingar och oftast offentliga. Protokollen publiceras utifrån kraven på sekretess och personuppgiftslagen (PuL).

Vissa protokoll eller delar av protokoll skyddas av sekretesslagen och läggs därför inte ut på hemsidan. 

Är du intresserad av beslutsunderlagen till protokollen - ta kontakt med kommunkansliet eller respektive styrelse- eller nämndsekreterare, 0926 - 740 00 (vx). 

Protokoll

Test - MIRROR-web01