Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Diarium

Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. 

Ett sådant register kallas oftast för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar.

När ett ärende avslutas arkiveras handlingarna.

 I Överkalix kommun har vi två olika diarier:

  • Kommunstyrelsens
  • Bygg- och miljönämndens

Ett ärende hos Överkalix kommun kan exempelvis vara en granskning, ett remissyttrande, en internutredning, en upphandling eller en bygglovsansökan.
Du kan läsa mer om detta under rubriken "Ärendegång".

Är du intresserad av att ta del av diarieförda ärenden - ta kontakt med kommunkansliet, telefon 0926 - 740 00 (vx).

Här kan du se vilka handlingar som diarieförts hos Överkalix kommun fram t o m föregående vecka. Uppdateras varje helgfri måndag.

Diarium

Test - MIRROR-web01